Купер Іван Миколайович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Академік УНГА,  відмінник праці ПАТ «Укрнафта».

В 1979 р. закінчив ІФІНГ за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ».   З 1979 по 1995 р за напрпавленням працював в ІФІНГ. В 1990 р. Закінчив очну  аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом і доцентом кафедри. У березні 1995 року обраний за конкурсом на посаду заступника директора з  наукової роботи Науково-дослідного і проектного інституту  НДПІ ПАТ «Укрнафта», де пропрацював 17 років на посаді заступника та першого заступника директора. У 2011 повернувся в Університет. Ним опублікувано більше 70 наукових праць, серед яких 1 монографія, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Вони стосуються різних питань  розробки родовищ нафти і газу.  Його науковим доробком є  нові способи розробки родовищ нафти, підвищення їх нафтовилучення,  технології і пристрої впливу на привибійну зону пласта та освоєння  свердловин. Останнім часом працює над проблемами розробки виснажених родовищ.