Кравченко Вікторія Юріївна

Українська
Вчене звання: 

Кандидат психологічних наук, завідувач  кафедри суспільних наук

Закінчила Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника з дипломом магістра.  2005-2008 рр.  навчалась в аспірантурі при  кафедрі соціальної психології Прикарпатського національного університету. 2009 р. –захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук в інституті соціальної та політичної психології при НАПН України.  2009-2010 рр. -працювала в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. Працює на кафедрі з 2011 р. Читає лекції з «Психології», «Соціології»; «Психології управління» – для магістрів.

 

Основні наукові здобутки;

1. Кравченко В.Ю. Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни / В.Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ. – ІФНТУНГ, 2015. – 37 с

2. Психологія управління.-Методичні вказівки.-Івано-Франківськ.-2015.-60 с.

3. Кравченко В.Ю. Етика та психологія ділового спілкування. Конспект лекцій.-Івано-Франківськ.-2018.-111 с

 

1. Кравченко В.Ю. Особливості дослідження довіри у соціально-психологічному дискурсі / В.Ю. Кравченко // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С.52 – 57.

2. Кравченко В.Ю. Християнсько-орієнтований підхід у вивченні проблеми довіри / В.Ю. Кравченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2012. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 30. – С.149 – 159.

3. Кравченко В.Ю. Довірче спілкування в структурі міжособистісної взаємодії / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С.16-22.

4. Кравченко В.Ю. Категоріальний апарат у конструюванні дефініції «довіра»: психологічний дискурс / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1. – С.94-101.

5. Кравченко В.Ю. Проблема довіри: соціологічний аспект / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 51 – 57.

6. Кравченко В.Ю. Ресурси актуалізації розвитку довіри в юнацькому віці / В.Ю. Кравченко // Scientia. Психология и педагогика. – Москва. - № 4, 2016. – С. 6 – 9. (РИНЦ, Copernicus, Ulrich Periodicals, DOAJ, OAJI, Google Schoolar, EBSCO).