Костишин Володимир Степанович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Завідувач кафедри ЕЕМ ІФНТУНГ

Володимир Степанович Костишин здобув вищу освіту в Івано-Франківському інституті нафти і газу, з яким пов’язав всю свою трудову діяльність.

Працював на посадах інженера, асистента та доцента.

У 1987 р. захистив кандидатську, а в 2003 р. – докторську дисертації.

Вчене звання доцента йому присвоєно в 1990 р., а професора – в 2004 р.

 Упродовж 1988-2005 рр. обіймав посаду заступника декана, а в 2006-2014 рр. – декана факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій.

З 2006 р. і до сьогодні є завідувачем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (ЕЕМ) ІФНТУНГ.

Сфера наукових інтересів В. С. Костишина стосується дослідження питань підвищення ефективності функціонування електроприводних насосних станцій, впровадження енергозаощаджуючих технологій , створення комп’ютерно-орієнтованих моделей перетворювачів енергії  на основі методу аналогії та узагальненої теорії кіл.

За результатами досліджень опублікував понад 140 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема п’ять монографій та п’ять навчальних посібників з грифом МОН України.

Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України (2007) та Верховної Ради України (2011), медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2018).

Заслужений енергетик України (2018).


Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ), 1975-1980, «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, міст і сільського господарства», Інженер-електрик, диплом №886314, виданий 13.06.1980 р.

Аспірантура,

1983-1986р., ІФІНГ 05.14.02 - “Електрична частина станцій і підстанцій, мережі і системи та керування ними”;

Докторантура,

1999-2001р., ІФНТУНГ : 05.05.12— Машини нафтової і газової промисловості

Вчені ступені, роки присвоєння.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - “Електрична частина станцій і підстанцій, мережі і системи та керування ними” – диплом ТН №104840 - 1987р.;
Доктор технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – Нафтогазопроводи, бази та сховища - диплом ДД №003448, 2004р.

Вчені звання, роки присвоєння.

Доцент професор кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, 1991р.
Професор кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, 2006р.

Теми дисертацій, місце захисту

К.т.н. - «Полиоптимальное управление электромеханическими переходными процессами перекачивающих станций магистральных нефтепроводов», УПИ, Свердловск, 1987р.
Д.т.н.- «Моделювання режимів відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії», ІФНТУНГ, 2003р.

Наукове керівництво канд.техн. наук

1. Курляк П.О. (2012 р.),
2. Яремак І.І. (2018 р.).

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1987 -1990р.р. – асистент кафедри ЕП і ЕО
1990 -1999 р.р. та 2002-2004 р.р. – доцент кафедри ЕП і ЕО
2004- 2006 р.р. – професор кафедри ЕП і ЕО
з 2006 - – завідувач кафедри ЕП і ЕО

"Заслужений енергетик України" (наказ №435/2018 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня енергетика 22 грудня 2018 року).

Робота у складі Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція "Енергетика та енергозбереження" (2008- 2014 рр.).

Керівник  Держбюджетної теми „Розробка енергоефективних рішень та їх застосування в промисловості та на транспорті”, з 2014 року по даний час.

Член спецради Д 20.052.03 та  Д 20.052.04.

Напрями наукової діяльності

1. Комп’ютерно-орієнтовані моделі обертових перетворювачів енергії;
2. Підвищення ефективності функціонування електроприводних технологічних комплексів;
3. Багатоцільова оптимізація режимів електроприводних агрегатів;
4. Перехідні процеси в електроенергетичних системах.

Завершені наукові розробки

Розробка та аналіз роботи системи самозапуску електродвигунів, Надвірнянський НПЗ, 1987р.
Дослідження ефективності впровадження регульованого електроприводу в умовах НПС “Августівка” Одеського РНУ Придніпровського управління магістральних нафтопроводів”, 1999р..

Сьогочасні наукові розробки

Підвищення ефективності функціонування електропривод них перекачувальних агрегатів. 2007-2008р.р.

Основні наукові праці, патенти

- Монографія «Моделювання режимів відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії»- ФАКЕЛ,- ІФНТУНГ, 2000р.;
- Монографія «Моделирование режимов роботи центробежных насосов на основе электрогидравлической аналогии»- Электронный журнал «Нефтегазовое дело»,2004

(Scopus)

1. V.S. Kostyshyn Mathematical model of reliability and efficienci of pumping unit of an oil pumping station /  V.S. Kostyshyn, I.I. Yaremak // Науковий вісник . НГУ, -2017. -№5. -С. 62-68.

MATHEMATICAL MODEL OF RELIABILITY AND EFFICIENCY OF PUMPING UNIT OF AN OIL PUMPING STATION. 

2. В. С. Костишин, І. І. Яремак, П. О. Курляк. Створення об’єктно-орієнтованої моделі відцентрового насоса на основі методу електрогідродинамічної аналогії // Науковий вісник .НГУ, -2019. -№6. -С. 72-79. (Scopus) 6_2019_kostyshyn.pdf

3. Lubomyr Chelyadyn 1 Volodymyr Kostyshyn 1 Taras Romanyshyn 1 Valentin Vasechko 1 Wastewater purification technology by two­stage treatment in electrical device of a compact local installation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2020 (3. 10 (105)

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206815

Останні фахові статті

1. В.С. Костишин, Моделювання режимів роботи електроприводних магістральних насосних агрегатів із застосуванням автоматизованої системи плавного пуску / В.С. Костишин, П.О. Курляк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Електротехніка і енергетика".- 2013.- №1(14). -с.129-134.              
 2. V.S. Kostyshyn Simulation of performanse characteristics of centrifugal pumps by the electro-hydrodynamic analogy method / V.S. Kostyshyn, P.O. Kurlyak // Journal of Hydrokarbon Power Engineering/- 2015/ - Vol. 2, Issue 1. - pp. 24-31.                                                                         
3. Яремак І.І. Розрахунок показників енергоефективності режимів роботи нафтоперекачувальної станції, обладнаної відцентровими насосами із синхронним електроприводом /І.І. Яремак, В.С. Костишин, А.В. Костишин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. -Вип. 27(3). С.166-170.           
4. В.С. Костишин. Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу / В.С. Костишин, І.І. Яремак //Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. -2017. №1(62). С. 50-60.                         
5. Яремак І.І. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції / І.І. Яремак, В.С. Костишин //Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. -2018. -Випуск 1(108). - С.15-21.
http://www.ogbus.ru/authors/Kostyshin/Kostyshin_2.pdf

М.І. Михайлів, В.С. Костишин, М.Й. Федорів, І.Д Галущак Оцінка і прогнозування надійності систем електропостачання з відновлюваними джерелами енергії. "Сборник научных трудов Sworld". "Перспективные тренды развития науки: Техника и технологии". - Одеса: Куприяненко СВ, 2016. - С. 97-111. Монографія.      

Більше статей в Google Scholar

Посібники:

1. В.С. Костишин, М.Й. Федорів. Перехідні процеси в електричних системах. Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 (з грифом МОНУ). - 297 с.                                      
2. В.С. Костишин, М.Й. Федорів, Я.В. Бацала.  Електрична частина станцій та підстанцій. Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 (з грифом ІФНТУНГ). - 243 с.