Когут Оксана Володимирівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Когут Оксана Володимирівна 

Завідувач кафедри філології та перекладу, професор, доктор філологічних наук.

Народилася 27 вересня 1974 р. в м. Калуші Івано-Франківської області. 

У 1996 р. з відзнакою закінчила Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Українська мова та література". 

В 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), а в 2013 р. - докторську дисертацію на тему "Архетипні сюжети як спосіб декодифікації сучасної української драматургії” (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). З червня 2015 р. - професор кафедри філології та перекладу.

Оксана Володимирівна має 72 публікації, з них 56 наукових та 16 навчально-методичних. У травні 2014 р. пройшла стажування в Інституті Неофілології Панствової Вищої Школи Заводової в м. Хелмі (Польща).

О. В. Когут бере активну участь у науково-організаційній роботі (член редакційної колегії наукового видання "Artas Humanas" та "Наукового журналу з гуманітаристики" - Університет Марії Кюрі-Склодовської).

З 2014 р. здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації (захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук).

 

Основні праці

 

 

1. Когут О. В. Жіночий конструкт  як головна парадигма сюжету п’єси  П. Ар’є «Кольори» / Когут О. В.  //  Наукові записки Філологічні науки. Літературознавство Національний університет "Києво-Могилянська академія".  Том 150, 2014. С.138-142. – Режим доступу:

  

 

2. Когут О. В. Міжнародна співпраця інтелектуальних еліт – шлях до порозуміння / Когут О. В. //  Міжвоєнне село Західної України: соціум, господарство, духовність. – Івано – Франківськ: Симфонія форте , 2014. С. 6-8.

 

 

 

3. Когут О. В. У пошуках абсолюту: історичні рецепції / Когут О. В. // Греко-католицька церква на сторінках галицької міжвоєнної преси / І. Я. Гнип. – Івано-Франківськ Симфонія форте , 2014. С. 6-7.

 

 

4. Когут О. В. Літературно-мистецькі процеси в Україні в 1920-1930-х рр. / Когут О. В. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. –Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка.- Випуск 1 (79) – 2015. С.190-196. – Режим доступу:

 

5. Когут О. В. Івано-Франківський інститут нафти і газу – центр науково-технічної роботи зв’язків із виробництвом України / Когут О. В. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. № 1 (133) січень 2015. С. 69-75.– Режим доступу:

 

6. Когут О. В. Поетика урбаністичного часу та простору у п’єсі Олексія Дроздовського «Батяри, брати, батями» / Когут О. В. // Збірник наукових праць. Волинь Філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту. Випуск 20. Луцьк. Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки 2015. С61-70.– Режим доступу:

 

7. Когут О. В., Штогрин М. В. "Translator's false friends" in the oil and gas text/ О. В. Когут, М. В. Штогрин // Література та культура полісся. Збірник наукових праць. Серія "Філологічні науки" №7. - Ніжин, 2016. - Випуск 84.- С. 211- 217.– Режим доступу:

 

8. О.Kogut, М. Shtohryn Developing critical thinking of university students: media education as weapon in Russia's information warefare / О.Kogut, M.Shtohryn // Vocational training some problems and contexts. - Chelm, 2016. - c.181-188.– Режим доступу:

 

9. Когут О. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські /О. Когут // Галичина, 2016. - Ч. 28. - С. 102-109.– Режим доступу:

 

10. Когут О. В. Вплив постмодернізму на сучасну освітню політику України / Когут О. В. // Нові концепції викладання у світі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року / Укл. С. М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька ,О. Г. Смьольнікова, - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017 -34-35

 

 

 

11. Когут О. В. «Фальшиві друзі перекладача» у текстах нафтогазової промисловості / О. В. Когут, М. В. Штогрин // Література та культура полісся. Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки», №7. – Ніжин, 2016. – Випуск 84. – С. 211–217.

 
 

 

12. Когут О. В. Власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Бориславського нафтогазового родовища) / О. В. Когут // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2014. – Випуск 3 (75). – С. 226–232. 

 
 

 

13. Когут О. В. Міфологічний хронотоп роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» / О. В. Когут // Studia metodologia. – Тернопіль : Видавництво ТНУ імені В. Гнатюка. – 2015. – № 40. – С.21–29.  

 
 

 

14. Когут О. В. Архетип зла у романі М. Зузака «Крадійка книжок» [Електронний ресурс] / О. Когут, Х. Бондаренко // Текст. Контекст. Інтертекст. Науковий електронний журнал. Філологічні науки. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017. – Випуск 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/Kohut_Bondarenko_02_2017.pdf

 
 

 

15. Когут О. В. Місто як текст у сучасній українській літературі / О. В. Когут, О. М. Малярчук // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 239-244.

 
 

 

16. Когут О. В. Інтертекстуальна гра в «Сазі про Ґеральта» Анджея Сапковського / Когут О. В., Олексин О. І. // Текст. Контекст. Інтертекст: науковий електронний журнал Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2018. – Випуск 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/index.php?id=173    

 
 

17. Когут О. В. Особливості формування науково-технічного потенціалу Івано-Франківської області. Державний вищий навчальний заклад « Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» / О. В. Когут // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». – 2018. – Вип.31. – С. 110-118.

 

 
  18. Kogut O. Developing critical thinking of university students: media education as weapon in Russia's information warfare [Електронний ресурс] / Oksana Kogut, Mariana Shtohryn, Halyna Rusyn // Vocational Training : Some Problems and Contexts : ed. Halina Bejger, Halyna Rusyn. – Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 181–189. – ISBN: 978-83-61149-67-5. – Режим доступу :  http://pwsz.chelm.pl/uczelnia/wydawnictwa/vocational_tr_ST.pdf  
 

 

19. Культура наукової мови : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут, Н. Б. Манюх, М. В. Якібчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 53 с.

 
 

 

20. Українська мова в перекладознавчому аспекті : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 222 с.