Клюка Надія Федорівна

Українська

Забезпечує необхідний режим роботи для проведення навчального процесу, а саме:

  • приймає участь у підготовці та проведенні лабораторних робіт з дисципліни: «Геологія нафти і газу»;
  • веде всю документацію, що забезпечує належну роботу кафедри, а також слідкує за терміном виконання документів, наказів, листів, заяв та ін.;
  • бере участь в розподілі загального кафедрального навантаження по викладачах, а також подає інформацію про його виконання;
  • забезпечує належну підготовку до іспитових сесій та державного іспиту (графіки консультацій, критерії оцінок, екзаменаційні білети, склад комісії по прийому іспитів);
  • приймає участь у засіданнях кафедри, оформленні протоколів, складає графіки з навчально-методичної роботи, веде діловодство у повній відповідності з інструкцією діловодства, веде облік документації, приймає і реєструє вхідну кореспонденцію;
  • веде журнал обліку курсових робіт;
  • за розпорядженням зав.кафедри оформляє документацію для державних комісій по здачі  державних іспитів;
  • є секретарем ДЕК;
  • щорічно готує і оформляє закінчені діловодством документи з постійним терміном зберігання для подальшої здачі в архів за описом.