Каламбет Ярина Ігорівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Каламбет Ярина Ігорівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2013 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка захистила дисертацію на тему : "Прецедентні оніми в артурівському дискурсі: динаміка концептуалізації".

 

Основні праці

 

 1.

Каламбет Я. І. Системна організація концептокорпусу Артурівського дискурсу [Електронний ресурс] / Я. І. Каламбет // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 165-168. - Режим доступу: 

2.  Каламбет Я. І. Прецедентні оніми артурівського дискурсу у процесах вторинної номінації / Я. І. Каламбет // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:  Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014.  Вип.19. С. 297–301.  
3.  Каламбет Я. І. Прецедентний типаж Knight of the Round Table: динаміка концептуалізації / Я. І. Каламбет // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.  Серія: Філологія. Одеса, 2015. Вип. 19. С. 57 –60.  
4. Каламбет Я. І. Verbalization Of The Precedent Toponym Avalon In Arthurian Discourse Of Xv-Xxi Centuries / Я. І. Каламбет // Science and Education. A new dimension. Third Edition. III (11), Issue 56, 2015. – pg. 16-19.  
5. Каламбет Я. І. Ментальна складова сюжетно-мотивної основи української літературної казки ХІХ століття  / Я. І. Каламбет // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 90 –93.   
6. Каламбет Я. І. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі / Я. І. Каламбет // Молодий вчений. 2018. № 4. С. 568–571.  http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/56/  
7. Каламбет Я. І. Артурівський дискурс: динаміка концептуалізації прецедентних топонімів та хрематонімів  / Я. І. Каламбет // Прикарпатський Вісник НТШ.  Івано-Франківськ. № 4(48). 2018. С. 46–59.  
8. Каламбет Я. І. Прецедентні оніми Артурівського дискурсу: концептуалізація в сучасних інтернет-джерелах / Я. І. Каламбет // Молодий вчений. 2018. №10. С. 530–533.  http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/  
9. Kalambet Ya. I. Arthurian precedent proper names as the secondary nomination in the modern Internet discourse / Ya. I. Kalambet // Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millenium  : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. –  P. 97-117.