Заячук Ярослав Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

B грудні 2003 року зарахований в аспірантуру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України на навчання без відриву від виробництва зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування.
16 червня 2009 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування”.
14 жовтня 2009 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.
19 січня 2010 року був переведений на посаду доцента кафедри комп'ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
3 2005 року працює на кафедрі, спочатку асистентом, а з 19 січня 2010 року доцентом.


Наукові інтереси:

Оптимізація роботи компресорних станцій з використанням штучного інтелекту.

Захист інформації у компютених сиситемах.


Методична робота:

Кабанова, О. В. Захист інформації у комп'ютерних системах [Текст] : конспект лекцій / О. В. Кабанова, Я. І. Заячук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 91 с.

Кабанова О.В. Захист інформації у комп'ютерних системах: лабораторний практикум / О.В.Кабанова, Я.І.Заячук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 62 с.

Заячук Я.І. Комп'ютерна схемотехніка: конспект лекцій / Я.І.Заячук, Т.Г.Гарасимів. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 290 c.

Заячук Я.І. Комп'ютерна схемотехніка: курс. проектування / Я.І.Заячук, Т.Г.Гарасимів. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 130 c. 

Заячук Я.І. Інформаційна мережа Інтернет: лаб. практикум / Я.І.Заячук, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 132 с. 

Заячук Я.І. Комп'ютерні мережі: лаб. практикум / Я.І.Заячук, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 290 с. 

Заячук Я.І. Основи web-дизайну: лаб. практикум / Я.І.Заячук, Т.В.Гуменюк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 180 c.


Наукові публікації:

Заячук Я. І. Реалізація криптоалгоритму RSA із використанням системи залишкових класів / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк, А. В. Лещук. // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості: зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих вчених і студентів, 8 – 11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 74 – 77.

Заячук Я. І. Використання системи залишкових класів для реалізації асиметричних криптоалгоритмів на SIMD-архітектурах на прикладі RSA/ Я. І. Заячук,  О. В. Мойсеєнко, М. М. Клим’юк  // Вісник ДУІКТ. – 2013. - №3. – С.36-40.

Заячук Я. І. Лабораторний стенд «Комп’ютерні мережі» з можливістю віддаленого доступу / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк, О. В. Мойсеєнко // II-ий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» СІТвДО –  25-26 червня 2013. Івано-Франківськ – С. 75-77.

Заячук Я. І. Аналіз та оцінка ризиків інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі / Я. І. Заячук, П.С.Осташа // Східо-Європейський журнал передових технологій . Технічні науки. – 2012.- №4/9 (58) – С.40-41

Заячук Я. І. Визначення стійкості криптографічних протоколів на основі їх імовірнісних моделей / Я. І. Заячук, О. В. Мойсеєнко, А. П. Толстокоров // Вост.-Европ. журн. передовых технологий . - 2011. - № 4/2. - С. 67-70.