Дубей Наталія Володимирівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Веде дисципліну “Основи гідрогеології та інженерної геології”, лабораторні заняття з дисциплін «Нафтогазові родовища та підземні сховища газу України», «Прогнозуванн нафтогазоносності надр».

Напрям наукових досліджень: особливості створення та експлуатації підземних сховищ газу в умовах неоднорідних колекторів.