Гнесь Людмила Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Загальна інформаціяДоцент кафедри архітектури та містобудування

Навчальна робота. Викладає дисципліни:

  • Комплексне дослідження архітектурного об’єкту у містобудівному середовищі

Наукова робота:

Тема дисертації: Принципи формування архітектури сільського житла німецьких колоністів 1772-1939 рр. в Галичині [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Гнесь Людмила Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 262 арк.: рис.+ 718арк. дод.: фотоіл. — арк. 221-262

Еволюція архітектурного образу житла німецьких колоністів у VIII —ХХст. в Галичині

Вибрані публікації, твори:

  1. Гнесь Л. Житло німецьких колоністів Галичини поч. ХХст. // Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація»- № 8 — Львів: 1997. — С.72 — 75.
  2. Гнесь Л. Культура проектування німецького однородинного житла в Галичині (XVIII–XIX ст.) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 410 ″ Архітектура" — Львів: 2000. — С. 166–169.
  3. Гнесь Л. Архітектурно — декоративні засоби опорядження житла німецьких колоністів у Галичині // Вісник Інституту "Укрзахідпроектреставрація«— № 12 Львів: 2000. — С.151-156. 4. Гнесь Л. Еволюція архітектурного образу житла німецьких колоністів у VIII —ХХст. в Галичині // Вісник НУ «Львівська політехніка» № 439 «Архітектура» — Львів: 2002. — С. 200-205.
  4. Гнесь Л. Садиби і господарські будівлі німецьких колоністів Галичини ХIХ- ХХ ст. // Вісник Львівського державного аграрного університету № 3 «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» — Львів: 2002. — С. 181-186.
  5. Гнесь Л. Житлово-виробничі комплекси ХVIII — ХХст. німецьких колоністів Галичини. // Сборник научных трудов. «Проблемы теории та истории Украины» № 4. «Архитектура наследие и дизайн» — Одеса: 2003.- С. 8 — 12.
  6. Гнесь Л. Німецькі колонії Галичини в різних соціально-економічних формаціях. // Вісник Національного університету " Львівська політехніка" № 505 «Архітектура» — Львів: 2004.- С.174 — 178.
  7. Гнесь Л. Хутори як специфічна форма садиби німецьких колоністів в Галичині в ХVIII — ХХст. // Вісник ЛДАУ № 5. «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» — Львів: 2005. — С. 192-1999