Боднар Галина Федорівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Управління змінами; менеджмент процесів; міжнародний менеджмент.
Сфера наукових інтересів Управління підприємствами на основі гармонізації інтересів інвесторів та держави, оптимізація оподаткування підприємств з метою збільшення оборотних коштів та інвестицій, вдосконалення корпоративного управління шляхом створення незалежних наглядових рад.
Основні праці
  1. Liliana Horal, Nadiia Pysar, Viktor Oliinyk, Galyna Bodnar Development of the Energy Potential of the National Economy in the Context of Geopolitical Challenges. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.2
  2. Боднар Г.Ф. STUDY OF THE TAX MANAGEMEN TPROBLEM. Технологічний аудит та резерви виробництва. Харків, №3/5(41), 2018 р.
    DOI: 10.15587/2312-8372.2018.133379
  3. Боднар Г.Ф. Інституційне середовище реформування корпоративного управління НАК «Нафтогаз України». Розділ кол. монографії «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи» - Ів-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.
Email g.bodnar@avangardco.ua    bodnar@grand.if.ua