Архипова Людмила Миколаївна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Отримала базову освіту на географічному факультеті Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Працює в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу 18 років з 1995 року за основним місцем роботи та за сумісництвом. За цей час працювала на посадах інженера, наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента. В 2000 році захистила кандидатську дисертацію. З 2001 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. З 2004 р. доцент. В 2013 році захистила докторську дисертацію за тією ж спеціальністю. З червня 2013 р. - завідувач кафедри туризму. В 2015 році отримала звання професора.
   Більше 15 років професійного досвіду в галузі екологічного управління природними ресурсами проектів розвитку. Виступала в якості експерта в проектах: 1) Проекти оцінки впливу на навколишнє середовище нафтових і газових родовищ у Карпатському регіоні , 2 ) Міжнародний проект TACIS (Європейський союз) " Вдосконалення транскордонної системи збереження біорізноманіття Верховинського регіону » , 3) « Наукові основи техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі та нетрадиційних енергетик", 4 ) Оцінка впливу на навколишнє середовище гірськолижних туристично-рекреаційних комплексів " Буковель", "Бистриця", "Чорногора"; 5) Розробка державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, 6) Наукові еколого-експертні оцінки проектів будівніцтва малих ГЕС в Карпатський регіоні та інші .
   Архипова Л. М. є фахівцем гідрологічного вивчення. Добре відома за її роботу в області стратегічної екологічної оцінки та планування, моніторингу, аудиту та базових досліджень. Виконала більше 10 великих екологічних проектів за останні 10 років.
   Загалом опублікувала біля 200 праць, з них 47 навчально-методичного характеру, в тому числі 4 підручника, 4 навчально-методичних посібника. Є автором 3 патентів України на корисну модель, автором та співавтором 3 монографій, 40 статей у фахових виданнях.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: 0000-0002-8725-6943

   Scopus Author ID: 56995836500; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191408374

   Researcher ID: E-5920-2016.

   https://scholar.google.com.ua/citations?user=0n_pZ3QAAAAJ&hl=ru

 
Belonging Department: