Андрусяк Уляна Богданівна

Українська
Посада: 

Загальна інформація

Викладач кафедри архітектури та містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В 2012 р. закінчила факультет архітектури туристичних комплексів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

У цьому ж році влаштувалась на роботу викладачем-стажистом (як молодий спеціаліст) на кафедрі архітектурного проектування ІФНТУНГ і розпочала написання кандидатської дисертаційної роботи на тему «Принципи функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів на прикладі Івано-Франківської області», яку захистила в 2019 р.

Дисертаційні дослідження виконані відповідно до етапів держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри АП 2013 - 2015 рр. «Архітектурно-просторова інвентаризація та обґрунтування проектних рішень з відновлення історичних рекреаційних об’єктів Прикарпаття» кафедри АП ІФНТУНГ: «Уточнення та апробація методик інвентаризації історичних рекреаційних об’єктів Прикарпаття» (2013 р.); «Оцінка ефективності функціонування історичних рекреаційних об’єктів Прикарпаття» (2014 р.); «Основні фактори впливу на туристичне використання історичних рекреаційних об’єктів» (2015 р.).

Після захисту Андрусяк У. Б. продовжила роботу викладачем кафедри архітектури та містобудування.

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • - основи містобудування,
 • - ландшафтна архітектура,
 • - архітектурне проектування рекреаційного комплексу,
 • - архітектурне проектування туристичного притулку,
 • - архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку,
 • - архітектура будівель і споруд (спецкурс).

Наукова робота

Підготувала до захисту студентів, які успішно захистилися.

Продовженням напряму дисертаційних досліджень є такі дипломні проекти:

 • - «Туристичний комплекс біля вежі замку в с. Раковець Городенківського району Івано-Франківської області» (Розгон Вікторії, група А-13-1, 2017 р.);
 • - «Пристосування історичної оборонної садиби в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області» (Мельника Василя, група А-13-1, 2017 р.);
 • - «Туристичний флотель неподалік замкових укріплень у с. Маріямпіль Галицького району Івано-Франківської області» (Паркулаба Тараса, група А-14-2, 2018 р.);
 • - «Туристичний готель поблизу вежі замку в с. Раковець Городенківського району Івано-Франківської області» (Дмитрів Світлани, група А-14-2, 2018 р.);
 • - «Принципи функціонально-планувальної організації історичних замкових комплексів Західної України для туристичного використання» (Розгон Вікторії, група АМм-18-1, 2018 р.).

Наукові інтереси

Основна сфера наукових інтересів – теоретична та практична специфіка реорганізації замкових комплексів.

Вибрані публікації

Є автором таких наукових публікацій:

Статті у наукових фахових виданнях України

1. Полутренко У. Б. Методичні підходи до пам’яткоохоронного зонування території замкових комплексів. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник НАУ. Київ, 2017. Випуск 3 (19). С. 151 - 158.

2. Полутренко У. Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник КНУБА. Київ, 2016. Випуск 43 (частина 2). С. 172 - 179.

3. Полутренко У. Б. Методика оцінки історико-культурних туристичних об’єктів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник КНУБА. Київ, 2015. Випуск 39. С. 112 - 118.

4. Полутренко У. Б. Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник КНУБА. Київ, 2014. Випуск 37. С. 255 - 262.

5. Полутренко У. Б. Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник КНУБА. Київ, 2014. Випуск 53. С. 425 - 434.

6. Полутренко У. Б. Галицький замок. Особливості впливу на планувальну структуру міста Галича та рекреаційний простір Прикарпаття. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник КНУБА. Київ, 2013. Випуск 49. С. 431 - 439.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародних наукометричних баз

7. Polutrenko U. Principles and planning models of functional and territorial reorganization of castle complexes. Scientific Journal «Space & FORM» of Polish Academy of Sciences. Gdansk, 2018. № 35. P. 141 - 156, e-ISSN 2391 - 7725 / ISSN 1895 - 3247 (Index Copernicus (IC), Bazę tworzą Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski (ARIANTA), Bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych (BazTech), Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopisma humanistyczne (BazHum), Bazy Biblioteki Narodowej, CEON Biblioteka Nauki, ICI Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa.

8. Андрусяк У. Б. Особливості функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications: collection of Scholarly Articles XI International Conference (2 - 6 June 2019). Chelm - Lviv, 2019. P. 8 - 21, ISSN 2544 - 6517.

Тези та матеріали наукових конференцій

9. Андрусяк У. Б. Науково-проектний досвід функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів. Прикладні науково-технічні дослідження: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3 - 5 квітня 2019). Симфонія-форте. Івано-Франківськ, 2019. С. 192 - 193.

10. Полутренко У. Б. Особливості нових функціональних елементів замкових комплексів. Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (18 - 20 жовтня 2018) / за ред. З. В. Лукомська. ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2018. С. 60 - 62.

11. Полутренко У. Б. Пам’яткоохоронне зонування території замкових комплексів. Архітектура: естетика + екологія + економіка: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2 - 3жовтня 2017 р.) / за ред. Я. Ю. Кузнєцова. ПолтНТУ. Полтава, 2017. С. 26 - 27.

12. Полутренко У. Б. Перспективи використання архітектурного потенціалу садиби Рея в туристично рекреаційному просторі Прикарпаття. Scientific Resources Management of Countries and Regions: report of thesis of the European Scientific and Practical congress «Science & Genesis» (18 July 2014). Copenhagen, 2014. Vol. 1. P. 88 - 99.

13. Полутренко У. Б. Міжнародна й національна правові системи охорони палацово-замкових комплексів. Global scientific unity 2014: report of thesis of the European Scientific and Practical congress «Science & Genesis» (26 - 27 September 2014). Praga, 2014. P. 70 - 81.

14. Полутренко У. Б. Восстановление Раковецкого замка и включение его в туристическое пространство Западной Украины. Образование. Наука. Культура: сборник тез докладов V Международной научно-практической конференции (22 ноября 2013 г.) / под ред. Н. В. Соловьева. ГГХПИ. Гжель, 2014. С. 501 - 503.

15. Полутренко У. Б. Етнодизайн в архітектурній організації палацово-замкових комплексів Прикарпаття. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст: збірник матеріалів ІІ Міжнародного конгресу (16 -17 жовтня 2013 р.) / за ред. М. І. Степаненко. ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2015. Кн. 3. С. 204 - 208.

16. Полутренко У. Б. Замок Черторыйских в Чернелице: перспективи  восстановления и включения в рекреационно-туристическое пространство западной Украины. Традиции и современное состояние культуры и искусств: сборник тез докладов Международной научно-практической конференции (28 - 29 ноября 2013) / под ред. В. Р. Гавриленко. Право и экономика. Минск, 2013. С. 71 - 75.

17. Полутренко У. Б. Комп’ютерне моделювання в архітектурному проектуванні будівель і споруд. Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару(28 - 29 ноября 2013) / за ред. О. С. Пономаренко. ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2013. С. 66 - 69.

18. Федунків З. Б., Полутренко У. Б. Спроба реконструкції вигляду Галицького замку після перебудови Ф. Корасіні 1658 р. Замки України: дослідження, збереження, використання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2011 р.) / за ред. О. Береговського. Давній Галич. Галич, 2011. С. 228 - 235.

Особистий внесок здобувача: підготовка ілюстрацій, на основі розроблених комп’ютерних 3D-моделей реконструкції замкових укріплень і споруд Галицького замку.

19. Полутренко У. Б. Ревіталізація палацово-замкових комплексів як один із методів збереження пам’яток архітектури. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2014: электронный сборник тез Международной научно-практической Интернет-конференции «Scientific world» (1 - 12 октября 2014 г.). URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-314/architectural-solutions-of-construction-and-reconstruction-314/23339-314-552 (дата звернення 11.02.2019).

20. Полутренко У. Б. Архітектурний потенціал садиби Рея в туристично-рекреаційному просторі Прикарпаття. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2014: сборник материалов Междунар. науч.-практ. интернет-конференции Scientific World (17 - 28 июля 2014) URL: http://www.sworld.com.ua/konfer35/660.pdf (дата звернення 10.03.2019).

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

21. Полутренко У. Б. Пнівський замок. Історія, сучасний стан та шляхи залучення до туристично-рекреаційного простору Прикарпаття. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць ХДАДМ. Харків, 2012. Випуск 6. С. 173 - 176.