Адаменко Ярослав Олегович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Контактна інформація:e-mail - yarad1964@gmail.com

Освіта
Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (1986) за спеціальністю «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», кваліфікація гірничий інженер-геолог

Аспірантура
1986-1989 рр. ІФНТУНГ. 

Докторантура
1996-1999 рр. ІФНТУНГ.

Вчені ступені, роки присвоєння
Кандидат геолого-мінералогічних наук (тема: “Геолого-промислові критерії підвищення газовіддачі та газоприйомистості продуктивних пластів з низькими пластовими тисками на підземних газосховищах Прикарпаття", 1993р.);
Доктор технічних наук (тема: "Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація", 2007р.).

Кар’єра – посада, місце праці, роки:
1986 - інженер Українського науково-дослідного та проектного інституту нафтової промисловості (м.Київ); 
1986 - 1993 - інженер, науковий співробітник НДІ нафтогазових технологій ІФНТУНГ;
1993 - 1996 - асистент, доцент кафедри екології ІФНТУНГ; 
1999 - 2003 - доцент кафедри екології ІФНТУНГ; 
2003 - 2007 - завідувач кафедри природніх ресурсів та туризму ІФНТУНГ;
З 2007 до тепер - завідувач кафедри екології ІФНТУНГ. 

Дисципліни

 • «Оцінка впливів на навколишнє середовище»;
 • «Екологічна експертиза»;
 • «Екологічне інспектування».

Напрями наукової діяльності
"Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище".
 

Міжнародна діяльність

Керівник або експерт у міжнародних проектах:

 • Румунсько-український проект RUTEM: «Регіональний центр навчання у захисті навколишнього середовища, менеджменті та моніторингу» (2008-2009 рр.), грант ЄС (RO-2005/017-539.01.02.26);
 • проект Європейського банку реконструкції та розвитку: «Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки АЕС України» (2011 р.), фінансування ЄС;
 • Румунсько-український проект RoUaSoil: «Румунсько-Українська транскордонна мережа – Проект управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами» (2012-2014 рр.), грант ЄС (HUSKROUA/1001/110).

 

Член робочої групи Науково-методичної комісії МОН України напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Член експертній комісії МОН України з ліцензування та акредитації:

 • спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія»;
 • напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;
 • 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • 8.04010602 «Екологічна безпека»;
 • 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит».

Головний редактор науково-технічного фахового журналу ІФНТУНГ «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування».

Член редколегії науково-технічних журналів:

Член спеціалізованої Вченої ради Д 20.052.05 ІФНТУНГ з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Автор 4 монографій, 1 підручнику, 1 навчального посібнику з грифом МОН України, 2 Галузевих стандарти вищої освіти України, понад 130 наукових праць.

 

Belonging Department: