ІФНТУНГ і Держенергоефективності спільно працюватимуть над підвищенням енергетичної ефективності будівель

На сьогодні вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових в країні. Зазначимо, що в Україні третина кінцевої енергії споживається будинками. З точки зору енергоспоживання - це найбільший сектор національної економіки.

Забезпечення енергетичної ефективності будівель (зменшення споживання енергії) має ряд значних переваг. По-перше, для населення – це зменшення комунальних платежів, по-друге, це не менші переваги для країни – економія ресурсів, підвищення якості енергетичних послуг та конкурентоспроможності, а для екології – це обмеження викидів парникових газів в атмосферу.

Щоб змінити ситуацію у 2017 році був прийнятий Закон України «Про енергетичну ефективність будівель».  Згідно із законом обов’язковою для будівництва нових будівель, ремонту, реконструкції будівель є наявність паспорта енергетичної ефективності будівлі. Для існуючих будівель передбачається сертифікація енергетичної ефективності з метою визначення показників енергетичних характеристик, оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, створеними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями.

Нещодавно Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підписав з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України добровільну угоду про партнерство щодо створення комісій для атестації енергоаудиторів будівель. Усі, хто мають намір пройти професійну атестацію, зможуть звертатися до університету.

Відбір експертів з енергоефективності, професійна робота з ними та якісна підготовка дозволять ефективно здійснювати сертифікацію будівель та надавати правильні рекомендації щодо підвищення їхнього рівня енергоефективності, що в перспективі допоможе вирішити існуючі проблеми.

У кінцевому результаті такі дії допоможуть значно скоротити споживання енергоресурсів,  а це ще один крок до забезпечення енергетичної незалежності України.

 

Українська