ІФНТУНГ розпочав реалізацію україно-литовського проекту

«Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів з використанням методології дизайн-мислення» - так називається спільний проект, реалізацію якого розпочато за Угодою про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, укладеною між Україною та Литовською Республікою, та партнерською угодою між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (ІФНТУНГ) та Каунаським технологічним університетом (КТУ).

24 - 25 лютого 2020 р. представники ІФНТУНГ, Дмитро Дзвінчук (керівник проекту), Мар’яна Орлів (відповідальний виконавець проекту) й Віктор Петренко (завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ) взяли участь в установчій нараді, що відбувалась в КТУ, та ознайомились із досвідом його інституційного поступу в контексті реалізації освітньої реформи. Вона, як і в Україні, передбачала розвиток ринку освітніх послуг, скорочення чисельності ЗВО, забезпечення їх автономності тощо.

Участь у проекті керівників дослідницьких груп із питань освіти Brigita Janiūnaitė (керівник проекту) та з публічного врядування Rasa Daugėlienė, а також директора Муніципального тренінгового центру Jolanta Vaičiūnienė й інших сертифікованих експертів КТУ не тільки сприятиме імплементації в ІФНТУНГ передового європейського досвіду з удосконалення практик викладання та освітніх програм,
але й відкриє перспективи для спільних досліджень у сферах едукології та розвитку інноваційних акселераторів, результати яких буде опубліковано в журналі «European Integration Studies».

 

Українська