Університет виграв два проекти в рамках Програми транскордонної співпраці HUSKROUA 2014-2020

Кінець року – це не лише підведення та осмислення результатів попередньої роботи, але й потужний рух вперед. Так, за результатами другого конкурсу Програми транскордонної співпраці Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна (HUSKROUA) 2014-2020 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу виграв два проекти: NET4SENERGY та EnyMS. Пропонуємо вам на ознайомлення короткий опис кожного проекту:

1). Cross-border Network of Energy Sustainable Universities (NET4SENERGY) / Транскордонна мережа енергетично сталих університетів  - ІФНТУНГ виступає в цьому проекті координатором, а партнерами є наступні університети: Технічний університет в Кошице (Словаччина), Університет Мішкольца (Угорщина), Технічний університет Клуж-Напока, Університетський центр в Байа-Маре (Румунія). Бюджет на чотирьох партнерів - 326 448,04 € з них 293 803, 23 € - внесок Європейського Союзу.

Короткий опис: Проект Net4SENERGY розроблений з метою підвищення ефективності роботи ключових університетів у межах транскордонного регіону HUSKROUA задля подолання наслідків зміни клімату завдяки енергоефективності з метою забезпечення сталого розвитку територій через співпрацю, підтримку та обмін діями, що сприяють цьому. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка набрала чинності в 2017 році, демонструє глибокий потенціал і зумовлює специфіку такого співробітництва в сфері енергоефективності громадських будівель та розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. Крім того, всі чотири країни мають на меті пошук нових можливостей для тіснішої співпраці, в тому числі, і в сфері вищої освіти, партнерства муніципалітетів тощо.

Цільові групи проекту утворюють трикутник:

- персонал ЗВО, викладачі та студенти;

- регіональні зацікавлені сторони - органи влади, муніципалітети, малі та середні підприємства;

- споживачі електроенергії.

Проект спрямований на:

- створення транскордонної мережі університетів як проактивних агентів енергоефективності, створення власних планів дій з енергозбереження, набір інструментів та пілотні установки на відновлюваних джерелах енергії з реальною економією для університету;

- техніко-економічне обґрунтування, ідентифікацію вузьких місць (фізична та ІТ-інфраструктура, модель управління);

- нарощування системи управління з ІТ-рішеннями для оперативного моніторингу енерговитрат університетів (з оцінкою ефекту з посиланням на План дій для сталого розвитку енергетики для університетів).

2). Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW) / Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні. Університет в цьому проекті виступає партнером. Координатори - Технічний університет Клуж-Напока, Університетський центр в Байа-Маре (Румунія), другий партнер - Технічний університет в Кошице (Словаччина). Бюджет на трьох партнерів - 289 389,64 € з них 260 450,66 € - внесок Європейського Союзу.

Короткий опис: Основною метою цього проекту є об'єднання фахівців престижних університетів з метою вивчення можливостей управління твердими побутовими відходами (ТПВ) методом термічної обробки для відновлення енергії. Науково-технічний потенціал університетів може бути спрямований на потреби місцевих, регіональних і транскордонних громад з метою сприяння їх розвитку. На довоготривалу перспективу  - якщо буде застосовуватися термічна обробка з метою відновлення енергії, то це приведе до ліквідації звалищ та збільшення енергоефективності.

Очікувані результати: активне залучення великої кількості осіб до участі в екологічних заходах та підвищення обізнаності громадськості. В рамках проекту розроблено пропозиції щодо доповнення регіональної політики методами та технологіями термічної обробки твердих побутових відходів з регенерацією енергії. Так, йдеться про пропозицію співпраці з метою відновлення енергії з твердих побутових відходів за допомогою технологій термічного перетворення у транскордонному регіоні. Буде створена «Маломасштабна система термічної обробки твердих побутових відходів», а також бази даних з характеристиками ТПВ. В якості інноваційних інструментів для реалізації будуть використовуватися налаштування програмного забезпечення – «Електронний моніторинг платформи управління даними», що стосуються введення термічної обробки ТПВ і дослідження методів в «Маломасштабній системі термічної обробки ТПВ».

Чекаємо успішної реалізації проектів!

 

Українська