Про основні здобутки університету за рік

Сьогодні, 27 грудня 2019 року, в святково прикрашеній актовій залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулась остання в цьому році конференція трудового колективу. Розпочалась вона із приємної несподіванки – милозвучних колядок у виконанні вертепу, запрошеного в університет Центром культури і дозвілля студентів. З прийдешніми Новорічними та Різдвяними святами гості привітали присутніх колядою, виконавши відомі всім «Щедрик», «Падає з неба сон», «Десь у моїй пам’яті», «Добрий вечір тобі».

Як передбачає регламент, для забезпечення належної роботи конференції були обрані робочі та керівні органи. До складу президії увійшли: ректор університету Євстахій Крижанівський, перший проректор Олег Мандрик, голова Первинної профспілкової організації Олександр Білоцький. Головуючим на засіданні обрано першого проректора Олега Мандрика.

На розгляд конференції були винесені такі питання порядку денного:

1. Звіт ректора університету, професора Крижанівського Є. І. про виконання контракту з Міністерством освіти і науки України за 2019 р. (Є. І. Крижанівський)

2. Звіт ректора університету та голови профспілкового комітету працівників університету про виконання Колективного договору у 2019 р. (Є. І. Крижанівський та О. В. Білоцький)

3. Внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку (О. А. Квасниця)

4. Внесення змін до Етичного кодексу викладача та студента (О. А Квасниця)

5. Внесення змін до Статуту ІФНТУНГ (В. В. Протас)

6. Внесення змін до Колективного договору на 2019-2021 рр. (О. В. Білоцький)

7. Різне.

Далі, відповідно до порядку денного, конференція продовжилась звітом ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу про виконання контракту з Міністерством освіти і науки за період з 01.01.2019 р. по 01.01.2020 р. Оскільки збори трудового колективу проходять напередодні Новорічних і Різдвяних свят, Євстахій Іванович щиро привітав присутніх: «Від душі бажаю кожному з вас міцного здоров’я, любові, миру, гараздів та добробуту! Успіху в навчанні, науці та праці! Нехай прийдешній Новий рік буде для вас щедрим на нові досягнення, професійні перемоги та реалізацію всіх планів!» А свій звіт ректор розпочав із наголошення на унікальності нашого університету серед інших закладів вищої освіти: «ІФНТУНГ є комплексною багатогранною освітньою та науковою структурою, котра об’єднує потужний різновекторний інтелектуальний потенціал, покликаний вирішувати складні завдання забезпечення сталого розвитку держави.  Особливістю нашого університету є те, що його інтелектуальний потенціал зорієнтований на вирішення стратегічних завдань енергетичної безпеки держави шляхом підготовки фахівців та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для нафтогазової та суміжних галузей економіки України. І ми спільно й надолі повинні сумлінно працювати над вирішенням цього завдання!»

Загалом у звіті Євстахій Іванович окреслив основні здобутки, визначив проблеми та виклики, які стоять перед університетом. Зокрема йшла мова про:

 • Підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти
 • Підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників закладу вищої освіти
 • Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань закладу вищої освіти
 • Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
 • Високоефективну наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
 • Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів
 • Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету
 • Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з вищою освітою
 • Організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти
 • Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
 • Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та ефективне використання майна, закріпленого за ним (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна
 • Подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам
 • Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої освіти
 • Захист інформації відповідно до законодавства
 • Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх територіальних підрозділів
 • Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника
 • Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни
 • Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю
 • Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю
 • Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами
 • Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету
 • Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами
 • Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги
 • Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти
 • Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти
 • Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання у закладі вищої освіти
 • Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Вкінці очільник нашого ЗВО також подякував всім працівникам університету за якісну й ефективну роботу протягом 2019 року, який був складним, зважаючи на започатковані реформи в університеті, але з плідними й показовими результатами.

Зі звітом ректора та Колективним договором університету на 2019-2021 рр. можна ознайомитись:

Українська