Опубліковано третій Звіт ІПВГ України

Івано-Франківський національний технічний університет уже тривалий час підтримує Ініціативу прозорості видобувних галузей. З метою поширення у Івано-Франківській області інформації щодо Ініціативи прозорості видобувних галузей пропонуємо звіт ІПВГ України, що охоплює 2016 рік.

Звіт уже доступний для перегляду та завантаження на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості та офіційному сайті ІПВГ в Україні.

Він охоплює три нові видобувні галузі, а саме: видобування вогнетривких та тугоплавких глин, піску кварцового. Таким чином у третьому Звіті ІПВГ висвітлено інформацію про діяльність у таких видобувних галузях:

  • видобування кам’яного вугілля
  • видобування нафти
  • видобування природного газу
  • видобування руд заліза
  • видобування руд титану
  • видобування руд марганцю
  • видобування глин вогнетривких
  • видобування глин тугоплавких
  • видобування піску кварцового (для виробництва скла)
  • транспортування нафти і природного газу.

Щодо кожної із зазначених галузей Звіт ІПВГ за 2016 рік надає інформацію пробалансові запаси корисних копалин, їх обсяги видобування, експорту та імпорту, ключові компанії на ринку. У контекстній частині документу описано регуляторний режим та нормативно та фіскальне регулювання видобувних галузей у 2016 році, зазначено внесок видобувних галузей в економіку України, зокрема внесок до ВВП, Зведеного бюджету України та внесок у зайнятість. Фінансова частина документумістить дані про платежі видобувних компаній на користь держави по кожному з видів платежів, що увійшли до сфери охоплення Звіту, соціальні витрати та благодійні внески компаній, а також звірку даних, отриманих від компаній та держави із поясненням розбіжностей у разі їх наявності.В окремому додатку розкриті даніпро кінцевихбенефіціарних власниківвидобувних компаній.Окремо визначено регіональне походження платежів державі від видобувних галузей, тобто у відсотковому та цифровому значенні вказано, скільки кожна видобувна область дала Україні.

Під час підготовки третього Звіту ІПВГ запит на отримання даних було надіслано 60 видобувним компаніям, із них прозвітувало 45 компаній. Додатково 6 компаній добровільно надали дані до Звіту ІПВГ 2016 року.

З повною та скороченою версіями Звіту ІПВГ за 2016 рік можна ознайомитись за посиланням: http://eiti.org.ua/biblioteka/

Отримані знання дозволять обізнаній громадськості брати активну участь у контролі за управлінням природними ресурсами, а також за ефективністю бюджетних витрат, зокрема, пов’язаних з видобувними галузями.

Довідково. Ініціатива прозорості видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) – це міжнародний антикорупційний стандарт забезпечення прозорості у видобувних галузях, який запроваджують 49 країн, зокрема США, Канада, Норвегія та Казахстан. Суть ІПВГ полягає в тому, що компанії оприлюднюють інформацію про те, скільки вони сплачують урядові за видобуток корисних копалин, включаючи податки, мита, роялті, спеціальні і адміністративні платежі (плата за ліцензії, дозволи тощо), а державні органи оприлюднюють інформацію про те, скільки грошей отримують від компаній. Ця інформація збирається, обробляється і верифікується Незалежним Адміністратором – обраною на основі відкритого конкурсу аудиторською компанією. Звіт остаточно затверджує Багатостороння група зацікавлених осіб, сформована на національному рівні з представників уряду, компаній та громадськості, а відповідність стандарту перевіряє Міжнародний секретаріат EITI. Наміри України у боротьбі зі зловживаннями у видобувних галузях через імплементацію стандарту ІПВГ отримали широку підтримку стратегічних партнерів, стали позитивним сигналом для інвесторів та світової спільноти. Імплементація ІПВГ наразі закріплена в Коаліційній угоді, планах дій з реалізації Партнерства "Відкритий уряд", домовленостях щодо отримання макрофінансової допомоги від МВФ, ЄС і Світового банку.

 

 

Українська