Коли час працює на вас

Завершився перший рік впровадження у закладах передвищої і вищої освіти пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, відповідно до наказу МОН України від 15 жовтня 2019 р. №1296. Переоцінити його значення для студентів важко. Бо, напевно, всі пам’ятають свої перші кроки на професійній ниві, коли диплом є, а досвіду – обмаль. Це не тільки ускладнює старт в обраній спеціальності, але й знижує шанси на ринку праці: роботодавці шукають співробітників, які вже можуть похвалитися певними напрацюваннями. А де ж їх взяти, коли тобі 22 – 23 роки?

Втім, рішення є. І це – саме дуальна освіта, в поширенні якої зацікавлені не тільки студенти стаціонарної форми навчання, але й роботодавці. Адже вони мають чудову нагоду в співпраці з навчальними закладами брати участь у підготовці своїх майбутніх працівників. Тож проект виявився корисним і для них.

Оскільки багатий досвід такої взаємодії вже є в країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині, саме німецький Фонд ім. Фрідріха Еберта заопікувався його поширенням в Україні й став партнером МОН у цій перспективній справі. Пілотний проєкт, запроваджений міністерством, став широкомасштабним експериментом, у якому взяли участь 44 заклади вищої і фахової передвищої освіти, понад 100 роботодавців, представників великого, середнього та малого бізнесу. На меті -  відпрацювання різних моделей дуальної освіти в країні впродовж чотирьох років. І хоч пандемія COVID-19 внесла свої корективи в початкові плани, виконана робота дала можливість виявити проблеми, з якими стикаються зацікавлені сторони в процесі організації навчання за дуальною формою й надати важливі рекомендації щодо шляхів їх вирішення. Це, безперечно, сприятиме оновленню змісту освітніх програм та підвищенню кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

У фокусі уваги авторів проєкту – студент, якість його знань і шанси на успішне отримання першого робочого місця за фахом. Однак студентські мрії цим не обмежуються: молодь цікавить також можливість підзаробити під час навчання й бути фінансово незалежною. Тому абітурієнти дедалі частіше обирають для себе саме ті університети, де дуальна форма освіти вітається. Серед лідерів цього напрямку – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (координатор проєкту проф. Перевозова І.В.), де в такий спосіб уже зараз можна навчатися за десятьма спеціальностями, зокрема «051 Економіка», «071 Облік і оподаткування», «072 Фінанси, банківська справа та страхування», «073 Менеджмент», «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «131 Прикладна механіка», «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «184 Гірництво», «185 Нафтогазова інженерія та технології». А студенти закладу вже зараз мають у трудових книжках запис про роботу консультантом споживчого кредитування банку, економістом відділу організації та оплати праці, менеджером-економістом; бухгалтером і помічником бухгалтера, менеджером-консультантом, консультантом з маркетингу, мерчендайзером, торгівельним представником, техніком з автоматизації виробничих процесів, електромонтажником силових мереж та електроустаткування, інженером.

В ІФНТУНГ дуальна освіта – не новина. Проте тут збираються й далі вдосконалювати й поширювати популярну форму навчання. Тож участь університету у проєкті дає його вихованцям ще більші шанси для професійної самореалізації в майбутньому.

 

Довідково: для всіх зацікавлених - матеріали "Аналітичного звіту за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти".

Українська