Високі стандарти освіти - запорука успіху випускників

Засідання методичної ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Учасники засідання методичної ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розглянули сьогодні низку важливих для організації навчального процесу та наукової роботи питань.

Оскільки в умовах пандемії COVID-19 дистанційне навчання в ІФНТУНГ вийшло на якісно новий рівень і набуло особливого значення, зросли вимоги до професорсько-викладацького складу й технічної організації процесу. Відтак перший проректор університету О.М.Мандрик порушив питання підтримання високих стандартів дистанційної освіти й виправлення існуючих недоліків.

Начальник відділу забезпечення якості освіти С.В.Зікратий представив на розгляд учасників ради питання організації вільного вибору  дисциплін. Було запропоновано змінити існуючий підхід і забезпечити студентам максимально прозорий механізм їх вибору – як мінімум до 25% на ІІ – IV курсі. У фокусі уваги ради - повна відповідність стандартам  вибірковості. Досягнути найкращого результату передбачається шляхом апробації механізму вибору індивідуальної траєкторії навчання на базі Інституту інформаційних технологій.

 Також учасники ради внесли корективи до існуючого в ІФНТУНГ Положення про академічну доброчесність і розглянули Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу , а також  Положення про організацію інклюзивного навчання в ІФНТУНГ . Останнє набуває  великої ваги, оскільки ІФНТУНГ прагне створити інтегроване освітнє середовище, в якому буде комфортно навчатися всім студентам. Тим із них, хто має особливі освітні потреби, буде надано всебічну підтримку, в тому числі фахову психологічну.

На порядок денний ради було також винесено Положення про філію кафедри на виробництві ІФНТУНГ, яку презентував директор Інституту нафтогазової інженерії О.Ю.Витязь. Це іще один крок у напрямку максимального сприяння студентам в їхній подальшій професійній реалізації. Університет приділяє їй багато уваги, постійно працюючи над удосконаленням системи дуальної освіти й розширюючи її діапазон. ІФНТУНГ – один із лідерів цього напрямку роботи з-поміж вищих навчальних закладів України. В такий спосіб тут уже зараз можна здобувати освіту за десятьма спеціальностями. А відкриття кафедр на провідних виробництвах галузей, в яких потім працюють випускники ІФНТУНГ, підвищує шанси вихованців університету на ринку праці.

Зрештою, кожне вдосконалення у навчально-методичній, науково-дослідній, виховній роботі, на якому зосереджувалися учасники ради, має на меті одне – якісне зростання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що стане запорукою успіху його випускників.

 

 

 

Українська