Вгору щаблями професійної майстерності

20 червня 2019 року в рамках заключного засідання  (2018/2019 н. р.) Центру педагогічної майстерності відбулось вручення сертифікатів про успішне підвищення кваліфікації слухачам – науково-педагогічним працівникам ІФНТУНГ та викладачам коледжу електронних приладів, які упродовж дев’яти місяців працювали за 108-годинною тематичною програмою при ЦПМ. Учасники курсу (22 слухачів) удосконалювали свої знання та вміння в царині  педагогічної майстерності, розширювали розуміння ролі особистості викладача, психолого-педагогічних особливостей навчального процессу. Велика увага приділялась і науково-методичній роботі викладача, науково-дослідній діяльності.

На засіданні були присутні: науковий керівник  ЦПМ – перший проректор ІФНТУНГ, проф. Мандрик О. М.; керівники окремих напрямів центру – доктор педагогічний наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ПНУ ім. В. Стефаника Коваль П. М.; доцент кафедри педагогічної та вікової психології ПНУ   ім. В. Стефаника Юрченко З. В.;  доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук Малик Г.Д.; доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук Магрицька І.В.; старший викладач обласного Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Келембет Л.І.; секретар центру, методист навчального відділу ІФНТУНГ Антонюк В. М., практичний психолог університету Береза С. О., а також слухачі курсів.

Перший проректор ІФНТУНГ Мандрик О. М., аналізуючи діяльність центру, високо оцінив роботу лекторів, які працювали над підвищенням фахового рівня та розвитком особистості викладачів. Він вручив подяки за роботу в ЦПМ керівникам окремих напрямів центру – проф. Ковалю П. М. , доц. Юрченко З. В., доц. Малик Г.Д., доц. Магрицькій І.В., Березі С.О.  Всі керівники центру були одностайні у виступах щодо необхідності постійного розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників у технічних закладах вищої освіти, що курси – це тільки відправна точка для подальшої роботи над собою. Засідання завершилось привітаннями та врученням сертифікатів слухачам курсів.

Вітаємо викладачів і слухачів з успішним завершенням курсів підвищення кваліфікації 2018/2019 н. р. та бажаємо їм й надалі плідно працювати на освітній ниві!

Українська