Захист дисертацій

Захисти дисертацій за 2016 р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1 Касіянчук  Дмитро  Васильович К. геол. н. 

Д 20.052.05, 

21.06.01 – екологічна безпека
 

Оцінка екологічних ризиків для природної та техногенної складової екзогенних геологічних процесів Карпатського регіону

 

Автореферат

 

Дисертація

 

 

Кузьменко Едуард Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики

 Яковлєв Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, головний науковий співробітник

Відгук

 

 

 Кошлякова Тетяна Олексіївна, кандидат геологічних наук, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», науковий співробітник відділу біогеохімії

Відгук

30 червня

2016 р. о 14 год.,  конференц-зал бібліотеки ІФНТУНГ   
 

               
               
               

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

 

Українська