Захист дисертацій

Захисти дисертацій  у 2020/21 н. р.

1. МАКСИМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА к.е.н. Д 20.052.06

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЯ

 

Перевозова Ірина Володимирівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр,

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу

(Івaнo-Фрaнкiвcький нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрcитeт нaфти i гaзу)

Брич Василь Ярославович,

доктор економічних наук, професор 

Західноукраїнський національний університет, директор Начально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

ВІДГУК

 

 Кошовий Богдан-Петро Олегович,

кандидат економічних наук,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», завідувач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики

ВІДГУК 

09.04.2021 р.

о 11 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
2

ГАВРИЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ НАФТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Дисертація

 

Гoрaль Лiлiaнa Тaрaciвнa,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр,

проректор з науково-педагогічної роботи

(Івaнo-Фрaнкiвcький нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрcитeт нaфти i гaзу)

 Войнаренко Михайло Петрович,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, професор, 

перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи

(Хмельницький національний університет);

Відгук

 

Прохорова Вікторія Володимирівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, професор,

завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

(Українська інженерно-педагогічна академія)

Відгук

25.09.2020 р.

о 11 00
ауд.7104
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
3

СТЕПАНЮК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Дисертація

 

Кафка Софія Михайлівна,

 

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри обліку та оподаткування, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 Коваленко Олена Валеріївна,

доктор економічних наук, професор, директор

(Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз); 

Відгук

 

Гарафонова Ольга Іванівна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Відгук

 

19.06.2020 р.

о 13 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
4 Даляк Надія Анатоліївна к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Дисертація

Перевозова Ірина Володимирівна,

 

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри  підприємництва та маркетингу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Прохорова Вікторія Володимирівна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації

діяльності суб’єктів господарювання

(Українська інженерно-педагогічна академія)

Відгук

Федорченко Андрій Васильович,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка

(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Відгук

 

 

27.11.2019 р.

о 13 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
5 Андибур Андрій Петрович  к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

"Управління взаємодією суб’єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств"

Автореферат

Дисертація

Кісь Святослав Ярославович,

 

доктор економічних наук, доцент,

директор інституту післядипломної освіти  (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Парсяк Володимир Никифорович,

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря

(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Відгук

 

Яструбський Михайло Ярославович,

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук

27.06.2019 р.

о 10 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
               
6 Крихівська Наталія Олегівна к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

«Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі»

автореферат

дисертація

Данилюк Микола Олексійович,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри прикладної економіки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 

Чухрай Наталія Іванівна,

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Національний університет «Львівська політехніка»)

відгук

Онисенко Тетяна Сергіївна,

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

відгук

 

29.03.2019 р.

о 10 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
7 Морозова Олена Сергіївна к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

«Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств»

автореферат

дисертація

Перевозова Ірина Володимирівна,

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Зінченко Олена Антонівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)

відгук

Ковальчук Світлана Володимирівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельницький національний університет)

відгук
 

29.03.2019 р.

о 13 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
Учений секретар спецради   І. Б. Запухляк

 

 

 

Українська