08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

 
 

9 квітня 2021 року о 11 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

Максименко Тетяни Олексіївни

на тему «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ »

Науковий керівник:

 

 

доктор економічних наук, професор


Перевозова Ірина Володимирівна,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу

Офіційні опоненти:

 

доктор економічних наук, професор

Брич Василь Ярославович,

Західноукраїнський національний університет, директор Начально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій;

 

 

кандидат економічних наук

Кошовий Богдан-Петро Олегович,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», завідувач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики.

 

 
 

 

Оголошення

 

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

 

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Науковий керівник:

 

 

 

 

Офіційні опоненти:

 

 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради  І. Б. Запухляк