Захист дисертацій

Захисти дисертацій за 2014р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Барна Ольга Борисівна

– інженер кафедри МПКЯіСП

ІФНТУНГ
К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

УДОСКОНАЛЕНІ МЕТОД РОЗГОРНУТОГО МЕНІСКА ТА
ПРИЛАД ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НА МЕЖАХ РОЗДІЛУ ФАЗ
Кісіль І.С.
– д.т.н., професор, зав. кафедри МПКЯІСП (ІФНТУНГ)

 

1. Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
(Нац. ун-т водного господарства та природокористування, м. Рівне)
2. Городецька О.С.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення (Вінницький нац.
технічний ун-т)
30.10.2014р.
 
об 1100 год.
у конференцзалі

бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

 

Захисти дисертацій за 2015р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Малісевич Віталій Васильович

 

- інженер II-ї категорії відділу інформації, стандартизації та патентно-ліцензійної роботи науково-дослідного і проектного інституту ПАТ "Укрнафта"

К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

КОНТРОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Середюк О.Є.
– д.т.н., професор, проф. кафедри МПКЯІСП (ІФНТУНГ)

 

1. Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
(Нац. ун-т водного господарства та природокористування, м. Рівне)
2. Вашкурак Ю.З.
– к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (НУ "Львівська політехніка", м. Львів)
02.10.2015р.
 
об 1100 год.
в аудиторії

7101

ІФНТУНГ

2.

 

Клепач Марко Миколайович

 

- старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних і комп'ютерно- інтегрованих технологій, Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне 

К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

 

МЕТОД ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НАФТОПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
(Нац. ун-т водного господарства та природокористування, м. Рівне)

1.Порєв В. А. – д.т.н., професор, зав. кафедри наукових, аналітичних і екологічних приладів та систем НТУУ "Київський політехнічний інститут"

2. Теплюх З. М. - – д.т.н., професор, проф. кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів  (НУ "Львівська політехніка", м. Львів)

02.10.2015р.
 
об 1400 год.
в аудиторії

7101

ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

 

Захисти дисертацій за 2016р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Попович Ольга Василівна

– аспірант каф. ЕМіТД

ІФНТУНГ
К.т.н.
Д20.052.03
 
05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

УДОСКОНАЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ І РОЗМІРІВ ДЕФЕКТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
Карпаш М. О.
– д.т.н., професор, директор науково-дослідного інституту нафто-газової енергетики і екології (ІФНТУНГ)

 

1. Сучков Г. М..
– д.т.н., професор, зав. кафедри Приладів і методів неруйнівного контролю
(Нац. тех. університет "ХПІ", м. Харків)
2. Ващишак С. П.
– к.т.н., доцент,  інженер Карпатської філії Українського центру радіочастот (м. Івано-Франківськ)
03.11.2016р.
 
об 1000 год.
у конференцзалі

бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

 

Захисти дисертацій за 2018 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові,

посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата та місце захисту

1.

Чуйко Мирослава Михайлівна

– аспірант каф. МПКЯіСП

ІФНТУНГ

К.т.н.

Д20.052.03

 

05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

КОНТРОЛЬ ЗМОЧУВАННЯ РІДИНАМИ ТВЕРДИХ ТІЛ ІМПЕДАНСНИМ МЕТОДОМ

Автореферат

Дисертація

Витвицька Л. А.

– доцент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки 

(ІФНТУНГ)

 

1. Древецький В.В.
– д.т.н., професор, зав. каф. автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій,
(Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне)

Відгук офіційного опонента
2. Лопатін В.В.
– д.т.н., старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем,
 (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, м. Дніпро)

Відгук офіційного опонента

22.11.2018р.

 

об 1300 год.

у конференцзалі

бібліотеки ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 05.03.2019 № 308

Завідувач відділу аспірантури і докторантури      В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2021 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові,

посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата та місце захисту

1.

Рибіцький Ігор Володимирович

– к.т.н., доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики

(ІФНТУНГ)

д.т.н.

Д20.052.03

 

05.11.13

– прилади і методи контролю та визначення складу речовин

НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОПРОВІДНИХ СИСТЕМ

Автореферат

Дисертація

 

 

Карпаш О. М.

- д. т. н., професор  кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики.

(ІФНТУНГ)

1. Куц Ю. В.

– д.т.н., професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю,

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

м. Київ)

Відгук офіційного опонента

2. Учанін В. М.

– д.т.н., старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник, відділ №9 методів відбору й обробки діагностичних сигналів,

(Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка,

м. Львів)

Відгук офіційного опонента

3. Древецький В.В.

– д.т.н., професор, зав. каф. автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій,

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне)

Відгук офіційного опонента

25.02.2021р.

 

об 1200 год.

у конференцзалі

бібліотеки ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від _____ № ____

Завідувач відділу аспірантури і докторантури      В. Р. Процюк

 

Українська