05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

25  лютого  2021 року  в аудиторії 9124 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03.

Захист дисертаційної роботи Рибіцького Ігоря Володимировича відбудеться з використанням засобів відеозв’язку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 607), середовища Google Meet.

Посилання для підключеннядо відеоконференції Google Meet: 
https://meet.google.com/fqx-rgao-kih

      Порядок денний:

   1. Захист дисертації Рибіцького Ігоря Володимировича на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  технічних  наук  за спеціальністю  05.11.13  «Прилади  і  методи  контролю  та  визначення  складу речовин»  (152  –  Метрологія  та  інформаційно-вимірювальна  техніка) на тему «Новітні методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем».

 

Науковий консультант:

  Доктор технічних наук, професор
Карпаш Олег Михайлович
Івано-Франківський  національний  технічний університет  нафти  і  газу.

професор  кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики.

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор,
Куц Юрій Васильович,
Національний  технічний  університет  України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря 
Сікорського»

професор  кафедри  приладів  і  систем неруйнівного контролю;

Доктор технічних наук, п.н.с,
Учанін Валентин Миколайович,
Фізико-механічний  інститут  імені  Г.В.  Карпенка,
старший  науковий  співробітник,  відділ  №9  методів відбору й обробки діагностичних сигналів;

Доктор технічних наук, професор,
Древецький Володимир Володимирович,
Національний  університет  водного  господарства  та природо-користування, 

завідувач  кафедри автоматизації,  електротехнічних  та  комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

Початок захисту о 1200  годині

 

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03,

кандидат технічних наук, доцент                            Т.В. Гуменюк