Історія інституту

Додаткова інформація: 

З метою більш ефективної реалізації статутних завдань Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та для підвищення якості підготовки фахівців, здатних розв’язувати важливі соціально-економічні завдання у різних галузях економіки, в першу чергу у стратегічно важливому для України нафтогазовому комплексі, 2012 рік за рішенням ректорату і Вченої ради університету став роком народження Інституту економіки та менеджменту (раніше — Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі). Інститут виник шляхом об’єднання  факультету економіки і підприємництва та факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком.

 1. Реалізація заходів підтримки підприємництва на місцевому та регіональному рівнях.
 2. Забезпечення стажування студентів ІЕМ ІФНТУНГ, а також їх бізнес-підготовка шляхом організації та проведення навчальних семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення бізнесу.  
 3. Розробка і впровадження програм та проектів (в тому числі міжнародних), націлених в основному на сприяння інноваційного розвитку, молодіжного підприємництва, соціально орієнтованого та венчурного бізнесу.
 4. Організація та участь в міжнародних та всеукраїнських наукового-практичних конференціях, семінарах, форумах та інших заходах наукового характеру.
 5. Організація заходів з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, представників бізнесових та владних структур.
 6. Кластеризація консалтингових послуг в регіоні шляхом об’єднання потенціалу і зусиль науки, освіти, влади, бізнесу, суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та “громадського” сектора економіки області.
 7. Науковий консалтинг у напрямах: 
 • економіко-управлінські основи розвитку складних систем на основі інтелектуально-інноваційних трансформацій їх складових;
 • менеджмент та адміністрування соціально-економічних систем на мікро- та мезо- рівнях;
 • бренд-менеджмент, розробка систем маркетингу для бізнес-процесів;
 • організаційно-економічний механізм функціонування господарюючих суб’єктів та підвищення ефективності їх діяльності;
 • забезпечення економічної стійкості та безпеки підприємств за рахунок оптимізації використання ресурсів;
 • організація праці і виробництва суб’єктів господарювання під впливом прогресивно-структурних змін економіки;
 • фінансовий механізм та контролінг діяльності господарюючих суб’єктів;
 • бухгалтерський облік і звітність, податкова система в Україні: стан та перспективи розвитку;
 • економічна оцінка активів і бізнесу, організація та проведення економічної експертизи;
 • економічна діагностика та формування бізнес-моделі підприємства; 
 • розробка регіональних та муніципальних цільових програм, стратегій соціально-економічного розвитку місцевих громад.

ФОТОАЛЬБОМ

Українська