05.13.07 – Автоматизація процесів керування

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

  

      19 березня 2019 року у конференц-залі бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03

      Порядок денний:

   1. Захист кандидатської дисертації  Поварчука Дмитра Дмитровича на тему «Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор,

Горбійчук Михайло Іванович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

Купін Андрій Іванович,

Криворізький національний університет,

завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж

 

доцент, кандидат технічних наук

Шоловій Юрій Петрович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування

Початок захисту о 1000  годині

 

   2. Захист кандидатської дисертації  Іванчука Василя Вікторовича на тему «Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Древецький Володимир Володимирович,

Національний університет водного господарства та природокористування,

завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних

та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Рудакова Ганна Володимирівна,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри технічної кібернетики

 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Суздаль Віктор Семенович,

Інститут сцинтиляційних матеріалів,

Національна академія наук України,

завідувач лабораторії пристроїв

для детектування іонізуючого випромінювання

Початок захисту о 1300  годині

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03,

кандидат технічних наук, доцент                            Т.В. Гуменюк