1. Основні документи що регламентують роботу психологічної служби

Додаткова інформація: 

 

 Положення про психологічну службу

Положення Про психологічну службу ІФНТУНГ

Порядок реагування на випадки булінгу (наказ МОН №1646 від 28.12.2019р.)

Порядок реагування на випадки булінгу (наказ МОН №1646 від 28.12.2019р.)

Порядок застосування заходів виховного впливу (додаток наказу МОН№1646)

Порядок застосування заходів виховного впливу (додаток наказу МОН№1646)

Протокол засідання КОМІСІЇ з булінгу(додаток до наказу МОН№1646)

Протокол засідання КОМІСІЇ з булінгу(додаток до наказу МОН№1646)

Положення " Про порядок вирішення конфліктних ситуацій в ІФНТУНГ" (наказ №44 від 20 02.2020 р.)

pro_vyrishennya_konfliktnyh_sytuaciy_v_ifntung.pdf

Українська