Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

Кафка Софія Михайлівна

Посада:

завідувач кафедри

Науковий ступінь:

доктор економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Звітність підприємств, Аудит, Організація і методика проведення аудиту, Консолідована фінансова звітність

Сфера наукових інтересів:

Облік, аналіз і аудит господарської діяльності підприємств

Email:

Kafka@i.ua

 

 

Орлова Валентина Кузмінічна

Посада:

професор

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

професор

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік (загальна теорія), Консолідована фінансова звітність

Сфера наукових інтересів:

Проблеми бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування

Email:

orlovav@ukr.net

 

   

Галюк Лариса Іванівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Дисципліни, які викладає:

Облікова політика підприємства

Сфера наукових інтересів:

Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності підприємств. Управлінський облік. Податковий облік і аналіз податкового законодавства.

Email:

barva7@ukr.net

 

 

 

Долішня Тетяна Іванівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Організація  бухгалтерського обліку, Адміністрування податків, Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, Організація бізнес-проектів

Сфера наукових інтересів:

облік, податки, аудит, аналіз

Email:

tanjadolishnja@gmail.com

 

   

Костюк Уляна Зіновіївна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Фінансовий облік, Облік на підприємствах нафтогазової промисловості, Загальна теорія бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік і аудит,  Облік і аудит, Державний фінансовий контроль

Сфера наукових інтересів: Облік і аналіз господарсьої діяльності

Email:

Kostyuk_u@ukr.net

 

 

 

Коцкулич Тетяна Ярославівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Бізнес-планування, Управлінський облік 2, Стратегічний  управлінський облік, Аналіз фінансовї звітності, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Сфера наукових інтересів:

Управлінський облік

Email:

takots2014@gmail.com

 

 

 

 

   

Савчук Тетяна Василівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2

Сфера наукових інтересів:

Бухгалтерський облік і фінансова звітність за національними і міжнародними стандартами

Email:

tanjasav@ukr.net

 

 

 

Хома Світлана Василівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Вчене звання:

доцент

Дисципліни, які викладає:

Облік і звітність в оподаткуванні, Облік за міжнародними стандартами, Бюджетування податків і зборів на підприємстві, Облік і трансформація за МСФЗ, Облік в зарубіжних країнах

Сфера наукових інтересів:

Оподаткування і бухгалтерський облік за міжнародними стандартами

Email:

khoma_iso@tvnet.if.ua

 

 

 

Камінська Ірина Богданівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни, які викладає:

Звітність підприємств, Бізнес-планування

Сфера наукових інтересів:

Проблеми бухгалтерського обліку та оподаткування

Email:

ira_kam@ukr.net

 

 

 

Медвідь Ірина Богданівна

Посада:

асистент

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік, Облік в галузях економіки, Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, Управлінський облік

Сфера наукових інтересів:

Проблеми бухгалтерського обліку та оподаткування

Email:

medvid@ua.fm

 

 

 

Степанюк Ольга Сергіївна

Посада:

асистент

Дисципліни, які викладає:

Аудит, Організація і методика проведення аудиту

Сфера наукових інтересів:

Облік і аудит господарської діяльності підприємств

Email:

stepoljas@gmail.com

 

 

 

Чучук Юрій Володимирович

Посада:

доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни, які викладає:

Облік в банках, Інформаційні системи і технології в обліку, Практична підготовка

Сфера наукових інтересів:

Інформаційні системи в обліку і аудиті

Email:

Yuriy.Chuchuk@gmail.com

Українська