Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Перелік дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що забезпечуються кафедрою:

Перший  рівень вищої освіти (бакалавр)

Аудит

Бізнес-планування

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Бухгалтерський облік і аудит

Вступ в спеціальність

Загальна теорія бухгалтерського обліку

Звітність підприємств

Інформаційні системи і технології в обліку

Облік в банках

Облік в бюджетних установах

Облік в галузях економіки

Облік за міжнародними стандартами

Облік і аудит

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність суб’єктів малого підприємства

Облік на підприємствах нафтогазової промисловості

Облікова політика підприємства

Тренінги

Управлінський облік

Управлінський облік 2

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

Другий  рівень вищої освіти  (магістр)

Адміністрування податків 

Аналіз фінансової звітності

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Консолідована фінансова звітність

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика проведення аудиту

Стратегічний управлінський облік

 

 

Українська