Історія кафедри

Додаткова інформація: 

Підготовка фахівців зі спеціальності облік і аудит у ІФНТУНГ розпочата у 1995 році. Тоді була організована кафедра «Обліку і аудиту».  

З березня 1996 року по 2015 рік  кафедру очолювала професор Орлова Валентина Кузьмінічна – член-кореспондент Української нафтогазової Академії,  автор і співавтор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки  України і більше 140 наукових і методичних публікацій. 

З 2015 року і по даний час завідує кафедрою кандидат економічних наук, доцент Кафка Софія Михайлівна - науковець з багаторічним стажем і значними науковими здобутками.

Відповідно до наказу ректора № 119 від 14.05.2018 року з 27.08.2018 року назву кафедри було змінено на "кафедра обліку та оподаткування".

Колектив кафедри проводить вагому роботу за напрямком підготовки фахівців. Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені типовими і робочими навчальними програмами та планами, які складені з врахуванням повного висвітлення змісту дисципліни і потреб всебічної підготовки фахівців. Це відповідає вимогам Вищої школи і дозволяє дати поглиблені знання з вирішення проблем бухгалтерського обліку, що необхідно для формування висококваліфікованих професіоналів з обліку та аудиту. 

Перелік дисциплін, які вивчають студенти та їх зміст в повній мірі відповідають вимогам нормативних документів та досягненню фахівцями рівня, що відповідає потребам держави, нафтогазової галузі та регіону. Причому механізми оновлення змісту навчання чітко відпрацьовані і містять обов`язковий перегляд на протязі двох навчальних років робочих навчальних програм, внесення до них змін, викликаних новими підходами до викладання  тих чи інших дисциплін, новими вимогами щодо того чи іншого етапу розвитку економіки України.

Кафедрою за ці роки підготовлено понад 2000 спеціалістів і магістрів з обліку та аудиту, які досягли значних успіхів в своєму кар`єрному рості.

Українська