Положення про підрозділ

Додаткова інформація: 

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру обліку і аудиту ІФНТУНГ

Відповідно до наказу ректора № 119 від 14.05.2018 року назву кафедри з 27.08.2018 року  було змінено на "кафедра обліку та оподаткування"

Українська