Конференція

Додаткова інформація: 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу» в ІФНТУНГ

16–17 жовтня 2015 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу». Конференція проходила з нагоди 20-річчя кафедри обліку і аудиту, яка посідає провідне місце у Прикарпатському регіоні серед навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту у нафтогазовому комплексі. Організатором виступає Інститут економіки та управління (ІНЕУ) за підтримки АССА (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) – найвпливовішої професійної організації фінансових експертів з центральним офісом у Лондоні.

У конференції взяли участь 187 учасників з 9 країн: України, Республіки Польщі, Республіки Болгарії, Республіки Білорусі, Російської Федерації, Республіки Молдови, Італії, Сполученого Королівства Великої Британії. Учасники є представниками наукової спільноти, адміністративних і господарюючих суб’єктів (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; Спілка аудиторів України; Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів; Краківська гірнича академія ім. С. Сташица (м. Краків,Республіка Польща); Північно-Кавказький федеральний університету (м. Ставрополь, Російська Федерація); Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь); Молдавська економічна Академія (м. Кишинів, Республіка Молдова); Університет за національно и световно сто панство (м. Софія, Республіка Болгарія)).

Науково-практична конференція присвячена проблемам входження до єдиного європейського простору, досягнення конкурентоздатності, що відповідає європейським стандартам, пошукам нових методів викладання зі спеціальності «Облік і оподаткування» та шляхів розвитку аудиторської діяльності в Україні, обміну досвідом та ознайомленню учасників з передовими дослідженнями української та світової бухгалтерської науки, налагодженню та зміцненню наукових зв’язків між провідними центрами в галузі обліку, контролю, аудиту та аналізу в Україні та світі.

У рамках конференції відбувся обмін папками з підписаним Меморандумом про співпрацю між ІФНТУНГ та ДФС м. Івано-Франківська.

Програма конференції

Збірник тез


 

Українська