Навчально-методичні розробки

Назва дисципліни

Навчально – методичне забезпечення

Курс 1

Семестер 1

Інформаційна мережа INTERNET

Заячук, Я. І. Інформаційна мережа Інтернет : лаб. практикум / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 132 с. Читати online

 

Конспект лекцій з курсу "Інформаційна мережа Інтернет" [Текст] / Маслов І.В., автор. – Івано-Франківськ : Факел, 2001. – 47 с.  Переглянути

Семестер 2

Основи web-дизайну

Заячук, Я. І. Основи web-дизайну : лаб. практикум / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 180 c. Читати online

 

Структурне програмування

Гарасимів, Т. Г. Структурне програмування [Текст] : лабораторний практикум / Т. Г. Гарасимів, В. Б. Кропивницька, В. М. Гарасимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 117 c. Переглянути

Кропивницька, В. Б. Структурне програмування [Текст] : методичні вказівки для курсової роботи / В. Б. Кропивницька, Т. Г. Гарасимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 41 с.  Переглянути

Дискретна математика

Гарасимів, Т. Г. Дискретна математика [Текст] : практикум / Т. Г. Гарасимів, О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 124 с.  Переглянути

Мойсеєнко, О. В. Дискретна математика [Текст] : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 132 с.  Переглянути

Курс 2

Семестер 3

Комп’ютерна логіка

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка [Текст] : лаб. практикум / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 167 с.  Переглянути

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка [Текст] : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 132 с.  Переглянути

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка [Текст] : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.  Переглянути

Комп’ютерне моделювання

Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання [Текст] : метод. вказівки до курсової роботи / В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 64 с.  Переглянути

Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Кропивницька, А. М. Лазорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 135 c.  Переглянути

Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання [Текст] : лабораторний практикум / В. Б. Кропивницька, А. М. Лазорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 65 c.  Переглянути

Об’єктно-орєнтовне програмування

 

Системне програмування

Гарасимів, Т. Г. Системне програмування [Текст] : конспект лекцій / Т. Г. Гарасимів, В. Б. Кропивницька, В. М. Гарасимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 117 с.  Переглянути

Гарасимів, Т. Г. Системне програмування [Текст] : курс. проектування / Т. Г. Гарасимів, С. І. Мельничук, М. О. Слабінога. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 23 с. Переглянути

Системне програмування [Текст] : лаб. практикум / С. І. Мельничук, Т. Г. Гарасимів, Я. І. Заячук, Н. В. Сабат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 121 c. Переглянути

Числові методи і моделювання на ЕОМ

Горбійчук, М. І. Числові методи і моделювання на ЕОМ [Текст] : навч. посіб. / М. І. Горбійчук, Є. П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 409 с.  – ISBN 978-966-694-098-1. Опис документа

Горбійчук, М. І. Числові методи і моделювання на ЕОМ [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Практичні заняття (дистанційна форма навчання) / М. І. Горбійчук, Я. І. Заячук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 94 с.  Опис документа

Горбійчук, М. І.Числові методи і моделювання на ЕОМ [Текст] : лаб. практикум / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 82 c. Опис документа

Семестер 4

Алгоритми і методи обчислень

Горбійчук, М. І. Алгоритми і методи обчислень [Текст] : навч. посіб. / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 310 с. Переглянути

Горбійчук, М. І. Алгоритми і методи обчислень [Текст] : конспект лекцій / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 270 с. Переглянути

Горбійчук, М. І. Алгоритми і методи обчислень [Текст] : лаб. практикум / М. І. Горбійчук, Т. Г. Гарасимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 161 с. Переглянути

Горбійчук, М. І. Алгоритми та методи обчислень [Текст] : метод. вказівки / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. Переглянути

Вступ в сучасні web-технологій

Кропивницька, В. Б. Вступ в сучасні web-технології : лаб. практикум / В. Б. Кропивницька, Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с. Читати online

Комп’ютерна логіка

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 132 с. Читати online

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка : лаб. практикум / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 167 с. Читати online

Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. Читати online

Комп’ютерна схемотехніка

 

Системне програмування

 

Числові методи і моделювання на ЕОМ

 

Інформаційні системи та структури даних

 

Курс 3

Семестер 5

Архітектура комп’ютерів

 

Комп’ютерна схемотехніка

 

Основи програмування в КМ

 

Основи web-дизайну

 

Паралельні та розподілені обчислення

 

Розробка та програмування  web-застосувань

 

Системне програмне забезпечення

 

Спеціалізовані комп’ютерні системи і мережі

 

Семестер 6

Архітектура комп’ютерів

 

Комп’ютерні системи

 

Організація КМ

 

Основи технічної кібернетики

 

Паралельні та розподілені обчислення

 

Системне програмне забезпечення

 

Штучні нейронні мережі

 

 

 

Курс 4

Семестер 7

Захист інформацій у КС

 

Комп’ютерні мережі

Заячук, Я. І. Комп'ютерні мережі [Текст] : лаб. практикум / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 290 с.
Переглянути

Пітух, І. Р. Комп'ютерні мережі [Текст] : конспект лекцій / І. Р. Пітух, Т. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 258 с. 
Переглянути

Комп’ютерні системи

 

Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж

Горбійчук, М. І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж [Текст] : конспект лекцій / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 152 с.  Переглянути

Горбійчук, М. І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж [Текст] : методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 32 с.  Переглянути 

Горбійчук, М. І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж [Текст] : лаб. практикум / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк, А. Р. Воронич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 29 с.  Переглянути

 

Технологія проектування КС

 

Інженерія програмного забезпечення

 

Семестер 8

Захист інформацій у КС

 

Комп’ютерні мережі

 

Надійність комп’ютерних систем і мереж

 

Основи автоматизованого керування техн.об’єкт.

 

Промислові мережі

 

Інженерія програмного забезпечення

 

 

Курс 5

Семестер 9

Архітектура обчислювальних систем

 

Мережеві інформаційні технології

 

Мультимедійні засоби в КС

 

Наукові дослідження за темою

 

Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом

 

Теорія проектування КСМ

 

Технологія паралельних обчислень

 

Цифрова обробка сигналів та зображень

 

Семестер 10

Архітектура обчислювальних систем

 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

 

Математичні методи оптимізації

 

Технологія паралельних обчислень

 

Семестер 11

 

 

 

 

 

 

Українська