Дисципліни кафедри


 1. Автоматизація проектування комп'ютерних систем
 2. Алгоритми та методи обчислень
 3. Архітектура обчислювальних систем
 4. Архітектура комп'ютерів
 5. Вступ в сучасні web-технології
 6. Дискретна математика
 7. Захист інформації у комп'ютерних системах
 8. Комп'ютерна логіка
 9. Комп'ютерна схемотехніка
 10. Комп'ютерні мережі
 11. Комп'ютерне моделювання
 12. Комп'ютерні системи
 13. Математичні методи оптимізації
 14. Мережеві інформаційні технології
 15. Методологія наукових досліджень
 16. Навчальна практика
 17. Надійність комп'ютерних систем
 18. Надійність комп'ютерних систем і мереж
 19. Наукові дослідження за темою
 20. Організація комп'ютерних мереж
 21. Основи автоматизованого керування технічними об’єктами
 22. Основи програмування в комп'ютерних мережах
 23. Основи web-дизайну
 24. Основи технічної кібернетики
 25. Паралельні та розподілені обчислення
 26. Периферійні пристрої
 27. Прикладна теорія цифрової техніки
 28. Промислові мережі
 29. Розробка та програмування web-застосувань
 30. Системне програмне забезпечення
 31. Системне програмування
 32. Спеціалізовані комп'ютерні мережі
 33. Спеціалізовані комп'ютерні системи
 34. Спеціалізовані комп'ютерні системи і мережі
 35. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж
 36. Теорія планування експерименту
 37. Теорія проектування комп'ютерних систем і мереж
 38. Технологія паралельних обчислень
 39. Технологія проектування комп'ютерних систем
 40. Числові методи і моделювання на ЕОМ
 41. Штучні нейронні мережі
 42. Інженерія програмного забезпечення
 43. Інформаційні системи та структура даних
 44. Інформаційна мережа INTERNET
 45. Інформаційна система INTERNET

 

Українська