Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри:

З 2010 року кафедра ФіС займається держбюджетною тематикою: “Роль фізичної культури і спорту в гармонійному розвитку студентської та учнівської молоді”.

З 2012 року кафедра ФіС працює над держбюджетною тематикою: “Вплив фізичної культури і спорту на функціональний стан організму студентської та учнівської молоді”.

Кафедрою ФіС опубліковано близько 40 наукових праць з галузі фізичної культури, також видано посібник під грифом МОН України “Настільний теніс в системі фізичної культури”.

Щорічно на кафедрі проводиться науково – практичний семінар на тему: “Сучасні системи навчально – виховної спрямованості у сфері фізичного виховання”, а також Всеукраїнська конференція на тему: “Роль фізичної культури і спорту в гармонійному розвитку студентської та учнівської молоді”.

 

Boichuk, R. Pedagogical conditions of motor training of junior volleyball players dring the initial stage / R. Boichuk, S. Iermakov, M. Nosko // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – S. 327–334. doi:10.7752/jpes.2017.01048

Boichuk, R. Special aspects of female volleyball players’ coordination training at the stage of specialized preparation / R. Boichuk, S. Iermakov, M.   Nosko, V.  Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2017(2). – S. 884–891. doi:10.7752/jpes.2017.02135

Boichuk, R. Influence of motor coordination indicators on efficiency of game activity of volleyball players at the stage of specialized basic training / R. Boichuk, S. Iermakov, M.   Nosko, V.  Kovtsun, Y. Nosko // Journal of Physical Education and Sport. – 2017(4). – S. 2632 – 2637. doi:10.7752/jpes.2017.04301

Boichuk, R., Iermakov, S., Kovtsun, V., Levkiv, V. Karatnyk, I., & Kovtsun, V., (2019). Study of the correlation between the indicators of psychophysiological functions and coordination preparedness of volleyball players (girls) at the age of 15-17. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 405 - 412. DOI:10.7752/jpes.2019.s2060

Boichuk, R., Iermakov, S., Kovtsun, V., Levkiv, V. Karatnyk, I., & Kovtsun, V., (2019). Significance of typological features of the nervous system for the effective implementation of motor coordination processes in 16-18-year-old female volleyball players. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1519 - 1525. DOI:10.7752/jpes.2019.03220

Peculiarities of regional circulation in sportsmen who are planting forces of different qualification O. V. VINTONIAK1 , І. YA. CHRОBАTYN2 , Т. M. ZАCHАRKЕVICH3 , I. P.  VYPASNIAK4 , S. POPEL5 1,2,3,,Department of Physical Education and Sports, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, UKRAINE 4,5Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports, SHEE “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, UKRAINE  Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 2), Art 48, pp 323 - 328., 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Бойчук Р., Короп М. Диференційований підхід до навчання руховим діям юних волейболістів. «Плай», Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Вип. VIII, 2008.

Бойчук Р.Координаційна підготовка у волейболі на початковому етапі тренування НВФ «Українські технології», Молода спортивна наука України, 2008. Т. I.

Бойчук Р. Координаційні здібності юних волейболісток і методика їх розвитку на етапі початкової підготовки. НВФ «Українські технології», Молода спортивна наука України, 2009. Т. I.

Бойчук Р. Факторний аналіз вікових особливостей структури координаційних здібностей юних волейболісток 10-12 років НВФ «Українські технології», Молода спортивна наука України, 2010. Т. I.

Бойчук Р. Короп М. Ю.Взаємозв’язок показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та координаційних здібностей волейболісток 10-12 років Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2010.Випуск 7

Бойчук Р., Короп М. Роль координаційних здатностей у процесі тренування юних волейболісток на етапі початкової підготовки  «Олімпійська література», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №1. - 2010.

Бойчук Р. Структура та зміст програми розвитку координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки Видавництво ХДАДМ, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –  №8, 2010.

Бойчук Р. Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10-12 років «Плай», Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.. Вип. 11, 2010.

Бойчук Р. Короп М. Ю.Програма педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 81, 2010.

Бойчук Р. Взаємозв’язок показників координаційної підготовленості юних волейболісток 10-12 років Видавництво Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції: Матеріли міжнар. наук. - практ. конф., Тернопіль, 2009.

Бойчук Р. Контроль координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки «Олімпійська література», тези ХIV міжнар. наук. конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», Київ, 2010.

Бойчук Р. Координаційні здібності як передумова технічної підготовки юних волейболісток на етапі початкової підготовки «Плай», Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.. Вип. 12, 2010.

Бойчук Р. Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки Видавництво ДНДІФК,Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2012. – № 25 (3)

Бойчук Р. Порівняльний аналіз взаємозв’язків координаційних здібностей юних волейболісток 11 років НВФ «Українські технології», Молода спортивна наука України, 2008. Т. I.

Бойчук Р. Обґрунтування засобів і методів розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на етапі початкової підготовки Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 112, 2013.

Бойчук Р. Особливості прояву здібностей до оцінки просторово-часових та динамічних параметрів рухів у школярів в процесі навчання технічних елементів спортивних ігор Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2014. Випуск 45

Бойчук Р. Бублик С. А. Координаційні здібності як фактор удосконалення форм і методів відбору для занять волейболом Видавництво ДНДІФК, Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2014. – № 29 (1)

Бойчук Р. Роль рухової пам’яті у формуванні технічних елементів гри у волейбол у школярів на уроках фізичної культури Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 118, 2014.

Бойчук Р. Короп М. Ю. Підвищення ефективності процесу навчання учнів техніки спортивних ігор на уроках фізичної культури шляхом цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей Видавництво ХНПУ, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –  №1, 2015.

Бойчук Р. Теоретичне обґрунтування програми цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей учнів на уроках фізичної культури з елементами спортивних ігор Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015. Випуск 56

Бойчук Р. Олімпійська освіта як засіб формування фізичної культури особистості учнівської молоді Педагогічні технології формування фізичної культури особистості : матеріли ІІ всекраїнськ. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. 2015

Бойчук Р. Роль олімпійської освіти в підвищенні інтересу школярів до самостійних занять фізичними  вправами Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 118, 2015.

Бойчук Р. Дослідження кореляційних взаємозв’язків координаційних здібностей юних волейболістів на етапі попередньої базової підготовки Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 139 (2), 2016.

Бойчук Р. Захаркевич Т.М. Структура координаційної підготовленості волейболістів 17–18 років Видавництво Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. № 143 (2), 2017.

Бойчук Р. Короп М.Ю., Ковцун В.І., Бєлявський І.Л. Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Випуск 3к (84)

Бойчук Р. Крижанівський В.Р. Вплив показників рухової координації на ефективність ігрової діяльності школярів, які займаються футболом Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Випуск 3к (84)

Бойчук Р., Захаркевич Т.М. Методика фізичної підготовки студентів-волейболістів у річному тренувальному циклі Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Випуск 3к (84)

Бойчук Р., Ковцун В.І. Факторна структура координаційної підготовленості студентів-волейболістів Молода спортивна наука України. 2017. Том 2.

Бойчук Р. Захаркевич Т.М., Бєлявський І.Л., Шанковський А.З. Вдосконалення психофізичних якостей майбутніх фахівців нафто-газової справи засобами спортивних ігор «Плай», Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Вип. 27-28, 2017.

Бойчук Р.І., Захаркевич Т.М., Кваснюк Ю.М. До проблеми індивідуалізації тренувального процесу юних волейболістів  Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Випуск 3к (97) 18

Бойчук Р. Значущість спритності та координації для успішної ігрової діяльності волейболістів на етапі підготовки до вищих досягнень/ Р. Бойчук, М. Короп, І. Бєлявський // Вісник Національного університу «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка». Серія : Педагогічні наки. – 2019. – Вип. 3 (159). – С. 330–334.

Вінтоняк О. До проблеми оптимізації фізичного виховання дітей в умовах навчання у дошкільних закладах освіти Вісник Чернігівського національного педагогічного університету - Чернігів: 2012. – С. 70-73.

Вінтоняк О. Рівень розвитку психофізичних дітей дошкільного віку Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культура і спорт»: Київ, 2013. – С. 112-116.

Вінтоняк О. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку у науково-практичній парадигмі Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2014. – С.180-189 

Вінтоняк О. Исслєдование научных дефиниций физического развития ребенка Научная дискуссия: инновации в современном мире  – Москва:, 2014. – С. 116-122

Вінтоняк О. Показники психофізичного здоров’я дошкільнят Івано-Франківщини Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015.- С.92-96.

Вінтоняк О., Лопацький С. Сучасні технології, програми, підходи до корекції та профілактики порушень постави студентів в процесі фізичного виховання Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015.- С.32-36.

Вінтоняк О., Лопацький С., Випасняк І., Заборняк С. Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2016. – С. 3-12

Вінтоняк О., Лопацький С. До питань використання здоров’яформувальних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2016.- С. 51-57

Вінтоняк О., Лопацький С. Нарушения осанки студентов в процес се физического воспитания современном этапе, как научная проблема Stiinta culturii fizice «Revista teoretiko-stiintifica»: - Кишенів, 2016. – С. 84-89

Вінтоняк О., Лопацький С., Михайленко Р. Здоров’я формуючи технології у процесі фізичного виховання: теоретичні та методичні аспекти  Монографія -  Івано-Франківськ: , 2017. – С. 215

Вінтоняк О, Мицкан Б., Фединяк Н. Sports–animation activities in Pidkarpatiya: status and prospects staffing // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №2 (38). – С. 24-28.

Вінтоняк О., Випасняк І, Шанковський А. Оздоровчо-рухова активнiсть серед населення прикарпаття в контекстi якостi життя Вісник Прикарпатського університету «Фізична культура» – Івано-Франківськ: 2017. – С. 62-67.

Вінтоняк О., Шанковський А., Випасняк І. Особливостi фiзичного розвитку студентiв у процесi фiзичного виховання Украiнський журнал «Медицини, бiологii та спорту» –Чорноморс.нац.ун-т iм.Петра Могили,2018. –№5(14) –С.311-315.

Грабчук А., Зазаркевич Т. Порівняльна характеристика впливу спортивних туристських походів першої та другої категорій складності на організм школярів 12-13 річного віку с. 331-336 Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 грудня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Вип. 5.

Грабчук А.Б. Вплив профілактора Євмінова на покращення постави студентів студентів спеціального медичного відділення V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магастрів та аспірантів ЛНУ ім.. І. Франка 2014 р.  – с. 169-175

Федьків А., Крижанівський В., Грабчук А. Вплив ритмічної гімнастики на фізичні показники студенток не профільного вузу. С. 173-177 Фізична культура, спорт та здоров"я нації. Збірник наукових праць. Вип. 3(22) Вінниця ТОВ "Планер", 2017

Крижанівський В. Сучасні методики навчально-виховної спрямованості у сфері лікувальної фізичної культури Обрій №1(38), 2014 Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Крижанівський В. Зміни показників фізичного стану операторів компютерного набору під впливом спеціальних комплексів фізичних вправ 245-250

Крижанівський В. Сформованість цінностей фізичної культури у студентів інституцій вищого навчального закладу технічного спрямування 250-257 Фізична культура, спорт та здоров"я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 2015

Улізько В.М., Грабчук А.Б., Кушнір В.В.  Вплив спортивних туристських походів на фізичний розвиток дітей середнього шкільного віку Електронне  наукове фахове видання:«Спортивна наука України»-№1. – Львів: 2010.- №1. – С.86-92

Улізько В.М., Коробейніков Г.В., Петров Г.С. Розумова працездатність студентів вищого навчального закладу  Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№4. – С.68-72

Улізько В.М., Кушнір В.В., Грабчук А.Б. Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу  Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№5. – С.155-158

Улізько В.М., Коробейніков Г.В., Ткачук В.М. Стан емоційного напруження спортсменок високої кваліфікації з настільного тенісу  Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№6. – С.58-62

Улізько В.М., Гресько Я.Д. Стан серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу у передзмагальний та змагальний період Матеріали ΙΙΙ регіональної науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської і учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2010. – С.30-39

Улізько В.М., Вовк Т.С. Галярник М.І. Геодезичне забезпечення спринтерських відстаней Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2012. – С.256-259

Улізько В.М., Стародубцева М.М. Селезінка М.І. Основні принципи реабілітації студентів спеціальних медичних груп із вадами серця на кафедрі фізичного виховання ІФНТУНГ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2012. – С.79-83

Улізько В.М., Оклієвич О.Є. Історичні умови виникнення та розвитку фізкультурно-спортивної діяльності на Прикарпатті в довоєнні та післявоєнні часи Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2012. – С.24-29

Улізько В.М., Кушнір В.В., Фотуйма О.О. Психофізичні якості дітей молодшого шкільного віку:теоретико-методичний ракурс Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2012. – С.111-117

Улізько В.М., Кушнір В.В., Фотуйма О.О. Рівень розвитку нейродинамічних властивостей молодших школярів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2012. – С.119-126

Улізько В.М., Кушнір В.В. Розвиток психомоторних здібностей учнівської молоді засобами настільного тенісу у міжзмагальний період Збірник наукових праць «Вплив фізичної культури і спорту на функціональний стан  організму студентської та учнівської молоді». – Ів.-Франківськ: «Факел», 2014. – С.6-11

Улізько В.М. Динаміка соматичного здоров’я студентів ІФНТУНГ за період з 1994 по2004р. друк Тези доповідей ΙΙ Всеукраїнської науково- практичної конференції»Здорове довкілля –здорова нація». – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С. 30-33

Улізько В.М. Комп’ютеризований комплекс моніторної кардіо-респіраторної системи і гідратації тканин КМ-АР-01»ДІАМАНТ» друк Електронне  наукове фахове видання:«Спортивна наука України»-№1. – Львів:Режим доступу:http//www.nbuv.gov.ua. 2006.- №1. – С.112-115

Улізько В.М. Фізіологічні показники тіла кваліфікованих спортсменів з настільного тенісу у передзмагальний період  друк Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна наука України»: – Вип.10.Том4. Книга 1, розділ 4,2. – Львів:НВФ «Українські технології», 2006.– С. 210-215

Улізько В.М., Селезінка М.І. Файчак І.І. Формування фізичної культури та валеологічних переконань студен-тів технічного ВНЗ з метою збереження й укріплення здоров’я друк Науково-методичний збірник інституту інноваційних технологій і змісту освіти: «Проблеми освіти» Вип.48. – Київ: ТОВ «Освіта України», 2006.– С. 57-61

Улізько В.М. Виховні завдання інтелектуального та морального розвитку студентів у процесі фізичного виховання друк Науковий часопис Національ-ного  педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 7.Вип.11. – Київ. 2007. – С. 297-299

Улізько В.М., Витраховський А.І. Стан серцево-судинної системи в передзмагальному періоді у кваліфікованих спортсменок  друк Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна наука України»:-Вип.11: У5-ти томах. Т4. – Львів:НВФ «Українські технології», 2007. – С. 230-234

Улізько В.М., Коробейніков Г.В. Зміни серцево-судинної системи під час навантаження кваліфі-кованих  спортсменок з настільного тенісу друк Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна наука України»: -Вип.12: У 4-х томах.Т.3. – Львів:НВФ «Українські технології», 2008. – С.235-239

Улізько В.М. Психоемоційна складова функціонального стану спортсменок з настільного тенісу високої кваліфікації друк Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна наука України»:-Вип.13: У 4-х томах.Т.1. – Львів:НВФ «Українські технології», 2009. – С.286-292

Улізько В.М., Коробейніков Г.В. Петров Г.С. Розумова працездатність студентів вищого навчального закладу друк Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№4. – С.68-72

Улізько В.М., Кушнір В.В. Грабчук А.Б. Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу  друк Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№5. – С.155-158

Улізько В.М., Коробейніков Г.В.,Ткачук В.М. Стан емоційного напруження спортсменок високої кваліфікації з настільного тенісу  друк Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання». –Харків: Видавництво ХДАДМ, 2010-№6. – С.58-62

Шанковський А.З. Аналіз виступів збірної команди незалежної України на Іграх Олімпіади та зимових Олімпійських іграх відносно чисельності населення // Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Історія Олімпійського спорту України». – Донецьк: ДДІЗФВіС, 2008. – С. 305-308.

Шанковський А.З. Динаміка виступів збірної команди незалежної України на Іграх Олімпіади та зимових Олімпійських іграх відносно загальної площі країни // Матеріали І Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки: теорія і практика». – Київ: МНТУ, 2009. – С. 212-215.

Практика шахматного интеллекта (функциональная подготовка шахматистов) / Cимкин Ю.Е., Круппа Ю.Н., Шанковский А.З. – Киев: Купола, 2010. – 160 с.

Шанковський А.З. Деякі аспекти освіти майбутніх фахівців фізичної культури // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, . –  С.

Бойчук Роман, Захаркевич Тарас, Бєлявський Ігор, Шанковський Андрій Вдосконалення психофізичних якостей майбутніх фахівців нафтогазової справи засобами спортивних ігор // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2017. – №27-28 С. 37-43.

Випасняк Ігор, Шанковський Андрій, Федьків Анна., Вінтоняк Олег Оздоровчо-рухова активність серед населення Прикарпаття в контексті якості життя. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. Вип. 27-28 – С. 62-67.

Випасняк Ігор, Лопацький Сергій, Шанковський Андрій. Технологія корекції порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання.  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – С. 54-62.

Випасняк Ігор. Шанковський Андрій. Стан біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина: СНУ ім.. Лесі Українки, 2017. № 26. С. 43–49.

Випасняк І. П., Шанковський А.З. Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 11 (93)17. С. 24–28.

Випасняк І. П., Шанковський А. З. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 12 (94)17. С. 12–17.

Випасняк Ігор, Шанковський Андрій, Лещак Олександр. Морфофункціональні особливості студентів з плоскою спиною в процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. М 75 Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Луцьк 2017. Вип. 27. С. 76 – 80.

Випасняк І. П., Лещак О. М., Шанковський А. З. Особливості компонентів фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання в залежності від типу тілобудови. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 3 (97)18. С. 19–23.

Випасняк Ігор, Шанковський Андрій. Інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Луцьк, 2017. Вип. 18. С. 125–129.

Мицкан Б. М., Випасняк І. П., Шанковський А. З. Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 4 (98)18. С. 106 –110.

Випасняк І. П., Вінтоняк О. В., Шанковський А. З. Особливості фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання. Український журнал медицини, біології та спорту. Миколаїв: Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили, 2018. Том 3. № 5 (14). С. 311–315.

Шанковський А. З., Випасняк І. П. Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка «Серія: Педагогічні науки» Вип. 152. Том 2. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. С. 190–197.

Випасняк І. П., Шанковський А. З. Технологія корекції тілобудови за станом біогеометричного профілю постави.В: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти» (Київ, 17 траня 2018р.) / ред. Г.В. Коробейніков, О.В. Кашуба, В.В. Гамалій. – К.: НУФВСУ, 2018. С. 118-121.

Випасняк І., Шанковський А. Інформаційні технології як невід’ємний компонент процесу фізичного виховання студентської молоді = Information Technologies as an Integral Part of the Process of Physical Education of Student Youth / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 4. – S. 866–874. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Випасняк І., Шанковський А. Особливості гоніометрії тіла студентів із різними типами постави = Futures of goniometry of students with different types of posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 5. – S. 1026–1040. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Шанковський А., Випасняк І. До питання використання інформаційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді = On the Use of Information Technologies in the Process of Physical Education of Student Youth / Андрій Шанковський, Ігор Випасняк // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 6. – S. 902–917. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Випасняк І., Шанковський А. Фізична підготовленість студентів з кругло-ввігнутою та круглою стиною і різним рівнем стану біогеометричного профілю постави = Physical Training of Students with the Round-Concave and Round Back and Different Levels of Biogeometric Profile of Posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1133–1149. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Випасняк І., Шанковський А. Характеристика морфологічних показників студентів із різними типами постави = Characteristics of morphological indices of students with different types of posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1290–1307. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Випасняк І., Шанковський А. До питання підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді = To the issue of increasing the efficiency of the process of physical education of student youth / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 11. – S. 340–351. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Українська