Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти

       І (бакалаврський) рівень вищої освіти

       ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

  • Освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка"
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньою програмою  "Бізнес-економіка"

        ІІІ (аспіранський) рівень вищої освіти