Завідувач кафедри

 

Галущак Мар’ян Олексійович - доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський професор, Заслужений працівник освіти України.

            Народився 6 лютого 1944 року в селі Колодіївка Тисменецького району Івано-Франківської області. У 1965 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту (тепер Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника).          

     Педагогічну діяльність почав вчителем фізики середньої школи, викладачем технікуму та одночасно з вченими педінституту створив лабораторію “Фізика тонких напівпровідникових плівок”, в якій під керівництвом Дмитра Фреїка  провів експериментальні дослідження, на основі яких в 1977 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському університеті ім. І.Франка. З 1978 року перейшов на викладацьку роботу в Івано-Франківський інститут нафти і газу: працює на кафедрі фізики старшим викладачем, доцентом, заступником декана та деканом механічного факультету, а з 1992 року – професором кафедри фізики. З 2001 року працює на посаді директора інституту фундаментальної підготовки, а з 2004 року і завідувачем новоствореної кафедри фізики новітніх технологій. У 2007 році Вченою радою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу обраний проректором з науково-педагогічної роботи, а в 2010 році - завідувачем кафедри загальної та прикладної фізики.

Галущак М.О. проводить значну науково-методичну роботу. Опублікував більше 50 науково-методичних робіт, видав 29 підручників і навчальних посібників, з яких 17 - з грифом Міністерства освіти і науки України, які користуються популярністю у студентів і викладачів вузів. Під його керівництвом розроблено і впроваджено в навчальний процес модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів, котра покладена в основу Всеукраїнського експерименту з кредитно-модульної технології навчання згідно Болонської декларації. Ефективно працює над методикою дистанційного навчання. Створив спільно з Академією педагогічних наук України Центр педагогічної майстерності, який став школою підвищення фахового рівня викладачів університету.

            Галущак М.О. успішно поєднує ефективну навчально-методичну та виховну роботу з науковими дослідженнями, які спрямовані на вирішення технологічних і наукових задач напівпровідникового плівкового матеріалознавства. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень розробив нові способи, що дозволяють отримувати матеріали з наперед заданими параметрами, які захищені 26 патентами України на винаходи. Результати практичних і теоретичних досліджень відображені у більш ніж 250 друкованих працях, 6 монографіях і в докторській дисертації. Підготував шістьох кандидатів фізико-математичних наук та здійснює керівництво аспірантами спеціальності “Фізика твердого тіла”. Є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій та членом редколегії журналу „Фізика і хімія твердого тіла”.

За багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високу педагогічну майстерність Указом Президента України в 2000 році присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”, а в 2017 році нагороджено орденом "За заслуги ІІІ ступеня".

Українська