Дисципліни кафедри

 

Викладачами кафедри розроблені та викладаються наступні дисципліни для магістрів:

- Антикризове управління;

- Адміністративна й муніципальна реформи;

- Виборчі системи;

- Децентралізація публічного адміністрування;

- Державне управління та регулювання суспільних відносин;

- Ділова українська мова;

- Запобігання корупції;

- Економіко-аналітична діяльність публічного службовця;

- Управління персоналом;

- Управління комунальною власністю;

- Контролінг у публічному управлінні;

- Комунікативна діяльність в публічному управлінні;

- Міжнародні організації;

- Міжнародна та європейська безпека;

- Міжнародне законодавство;

- Регіональні та муніципальні пільгові програми;

- Правове забезпечення публічного управління;

- Психологія управління;

- Публічні послуги;

- Професійна іноземна мова в публічному управлінні;

- Соціальна та гуманітарна політика.

Викладачами кафедри розроблені та викладаються наступні дисципліни для бакалаврів:

- Вступ до спеціальності;

- Іноземна мова;

- Основи суспільствознавства;

- Основи економіки;

- Політична і правова система;

- Конституційне право;

- Система публічного адміністрування;

- Економіка управління;

- Електронне урядування;

- Особисті якості;

- Публічне управління;

- Публічна служба;

- Цивільне право;

- Менеджмент людських ресурсів;

- Інформаційні технології та бази даних;

- Європейська інтеграція і глобалізація;

- Адміністративне право;

- Місцеве самоврядування;

- Регіональний розвиток;

- Співпраця з ЄС;

- Фінансовий менеджмент;

- Організаційний менеджмент;

- Господарське право;

- Трудове право;

- Зв`язки з громадськістю;

- Управління бізнесом та якістю;

- Соціальний розвиток;

- Міжнародна політика.

 

ОПП бакалаврського рівня спеціальності 281

ОПП магістерського рівня спеціальності 281

Семінар з питань запобігання корупції

 

Українська