Кафедри

 

У інституті ведуть підготовку фахівців сім кафедр: 

- Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

  Студенти, які навчаються на цій кафедрі, одержують ґрунтовну підготовку з природничих і професійно-орієнтованих дисциплін, в тому числі і з сучасних комп'ютерних технологій в нафтогазовій геології.

- Кафедра нафтогазової геофізики

  Студенти, які навчаються на цій кафедрі вивчають сучасну геофізичну апаратуру польових і свердловинних геофізичних досліджень та методи і системи обробки та інтерпретації геофізичних даних, а також виконують науково-дослідні роботи, використовуючи автоматизовані системи обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів зарубіжних фірм, академічних та галузевих інститутів, розробок кафедри.

- Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології

Є кафедрою фундаментальної геологічної та екологічної підготовки і утворена в 2000 році. Кафедра проводить викладання студентам нафтогазових спеціальностей фундаментальних геологічних дисциплін. Це такі дисципліни, як “Загальна геологія”, “Петрографія”, “Літологія”, “Регіональна геологія”, “Мінералогія”, "Геоекологія" та інші. Кафедра готує фахівців за освітньою програмою "Інженерна геологія та гідрогеологія".

- Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

За кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики закріплено наступні дисципліни: "Інформатика та програмування", "Конструювання програм та мови програмування", "ГІС в задачах моніторингу", "Геоінформаційні системи та бази даних", "Цифрова картографія", "Планування та управління ГІС проектами", "Транспортно-навігаційні ГІС", "Програмування прикладних ГІС задач", "Проектування баз геоданих", "Просторовий аналіз та моделювання в ГІС", "Розпізнавання образів", "Теоретичні основи геоінформаційних систем"  та інші.

- Кафедра екології

Кафедра «Екології» створена наказом Ректора ІФНТУНГ №56 від 17.09.1996 р. в структурі інженерно-екологічного факультету, як випускна кафедра для підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Екологія».  кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями "101 Екологія" та "183 Технології захисту навколишнього середовища". На кафедрі екології діють навчально-наукові лабораторії з відповідним та сучасним обладнанням: комп’ютерних інформаційних технологій в екології; екології гідросфери й охорони водних ресурсів; екології атмосфери, газової та рідинної хроматографії; екології педосфери й охорони земельних ресурсів; фізико-хімічних досліджень техносфери; утилізації та рекультивації відходів; техноекологічних досліджень.

- Кафедра туризму

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр зі спеціальності “Туризм” для підприємств Міністерства інфраструктури України, Державного агентства України з туризму і курортів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також установ, організацій різних форм власності, працюючих у сфері туристичного обслуговування. У 2020 році кафедрою розроблено нову освітню програму "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" і оголошено набір на перший курс бакалаврату.

- Кафедра хімії

Є кафедрою фундаментальної підготовки. Історія кафедри розпочинає свою діяльність з часу функціонування вузу. Першим завідувачем кафедри (1961-1965 рр.) був доцент Моргарт Роман Михайлович. Він працював на кафедрі до 1991 року, був одним з найкращих методистів нашого вузу. Неперевершений лектор, автор посібників і методичних розробок для покращення і поглиблення систематичної підготовки студентів з даного предмету. Ці надбання і досі не застаріли і ними користуються викладачі кафедри. Крім нього в цей час на кафедрі працювали доц. Лісняк С.С., ст.. викл. Мельник П.М., ст. викл. Роговик М.Й.

Українська