Кафедри

Additional Information: 

У інституті ведуть підготовку фахівців п'ять кафедр: 

- Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ.
 Студенти, які навчаються на цій кафедрі, одержують ґрунтовну підготовку з природничих і професійно-орієнтованих дисциплін, в тому числі і з сучасних комп'ютерних технологій в нафтогазовій геології.

- Кафедра геофізичних досліджень свердловин.
  Студенти, які навчаються на цій кафедрі займаються розробкою сучасних систем обробки та інтерпретації геофізичних даних, отриманих при геофізичних методах досліджень свердловин.

- Кафедра польової нафтогазової геофізики.
  Студенти, які навчаються на цій кафедрі вивчають сучасну геофізичну апаратуру польових геофізичних досліджень, виконують науково-дослідні роботи, використовуючи системи обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів зарубіжних фірм, академічних та галузевих інститутів, розробок кафедри.

- Кафедра основ геології та екології, є кафедрою фундаментальної геологічної та екологічної підготовки і утворена в 2000 році. Кафедра проводить викладання студентам нафтогазових спеціальностей фундаментальних геологічних дисциплін. Це такі дисципліни, як “Загальна геологія”, “Петрографія”, “Літологія”, “Регіональна геологія”, “Мінералогія”, "Геоекологія" та інші.

- Кафедра економічної геології, є кафедрою фундаментальної підготовки з геологічних основ розробки та геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу. Утворена кафедра у 2015 році. Кафедра проводить викладання студентам нафтогазових спеціальностей геологічних дисциплін. Це такі дисципліни, як “Економічна геологія”, “Геологічні основи розробки родовищ нафти і газу”, “Підрахунок запасів нафти і газу”, “Геологія родовищ корисних копалин”, “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт”, "Нафтогазова геологія" та інші.

English