1. Загальна інформація

Додаткова інформація: 

 

Відділ супроводу навчального процесу (ВСНП) забезпечує виконання таких завдань:

  • перевірка поданих іноземним громадянином документів для з’ясування їх відповідності встановленим умовам прийому на навчання за обраною спеціальністю;
  • визначення рівня компетентності абітурієнта на підставі поданих документів про попередню освіту (за можливості за результатами співбесіди в режимі он-лайн);
  • оформлення висновків відбіркової комісії у вигляді протоколу про відповідність рівня підготовки абітурієнта щодо можливості навчання в ІФНТУНГ;
  • подання в УДЦМО даних в електронній формі разом з електронною копією протоколу відбіркової комісії та копіями документів іноземного абітурієнта для отримання запрошення на навчання;
  • повідомлення іноземного студента про висновок відбіркової комісії та згоду ІФНТУНГ щодо його вступу на навчання за обраною спеціальністю чи на підготовку до вступу за програмою підготовчого відділення іноземних громадян (у випадку недостатнього володіння мовою навчання);
  • направлення оригіналу зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземному громадянину або уповноваженій ним особі для оформлення його в’їзду на територію Україну з метою навчання;
  • своєчасне інформування органів Державної прикордонної служби України щодо деталей прибуття запрошеного іноземного громадянина, а також надання відомості про особу, уповноважену ІФНТУНГ на зустріч та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до ІФНТУНГ;
  • співпраця з приймальною комісією університету з питань організації набору іноземних громадян на всі форми навчання;
  • забезпечення організаційно-правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яку здійснює МОН України в установленому порядку упродовж першого року навчання іноземного студента.
Українська