Освітньо-професійні програми та навчальні плани спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Освітньо-професійні програми підготовки і навчальні плани І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності
192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Навчальний план спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 2019

Навчальний план для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Теплогазопостачання і вентиляція), 2019

 

Освітньо-професійні програми підготовки і навчальні плани ІI (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності
192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Навчальний план спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (для магістрів), 2019

 

Анотації вибіркових дисциплін. 
Інновації в будівництві та їх регулювання (переглянути файл).
Оцінка нерухомості (
переглянути файл).
Проектування і будівництво індивідуального житла: сучасні матеріали, конструкції і технології (переглянути файл).
Реконструкція і реновація індивідуального житла (переглянути файл).
Сучасні вимоги, технології і матеріали енергозбереження будинків та квартир (переглянути файл).

 

Українська