Pearson - лідер на ринку освіти

News Cover Image: 
News category: 

24 квітня 2018 року кафедра англійської мови мала нагоду відвідати 4-годинний семінар DINTERNAL EDUCATION FEST in IVANO-FRANKIVSK., зорганізований  компаніями Pearson та Dinternal Education  - лідерами на ринку освіти  та видавничої справи України, які опікуються проведенням міжнародних екзаменів з англійської мови для носіїв інших мов, міжнародними кваліфікаційними іспитами з ділової англійської мови (PTE GENERAL, VERSANT, LCCI). Викладачі кафедри ознайомились з новітніми технологіями викладання ділової англійської мови із застосуванням нових підручників MARKET LEADER, SPEAKOUT,PTE GENERAL SKILLS BOOSTER тощо. Особливу зацікавленість викликали сучасні методики організації та проведення  тестів, тренувальних вправ,  діагностичних тестів в комп'ютерному форматі на визначення рівня володіння англійською мовою із урахуванням усіх 4 навичок володіння англійською мовою: читання, письма, слухання і говоріння, а також методи прив'язки отриманих балів до загальноєвропейських рівнів (CERF A1-C2).  Методисти компанії Світлана Сорочинська та Michael Hudson презентували нову систему оцінювання рівня володіння англійською мовою розроблену PEARSON- Global Scale of English, а також ознайомили присутніх з електронною бібліотекою навчальних ресурсів PEARSON. 

Кафедра англійської мови ІФНТУНГ планує й надалі підтримувати тісну співпрацю з DINTERNAL EDUCATION -  потужним методично-освітнім центром із вивчення  англійської мови в Україні.

   

Українська