5 жовтня 2018 року круглий стіл «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ».

News Cover Image: 

Державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" спільно з Інститутом економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 5 жовтня 2018 року організовується круглий стіл «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ». 

НАПРЯМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ:
1. Європейський досвід забезпечення сталого розвитку на основі публічно-приватного партнерства
2. Публічно-приватні форми природно-господарських відносин в європейській практиці господарювання
3. Європейські механізми публічно-приватного партнерства у використанні природних ресурсів (лісових, земельних, водних, мінерально-сировинних)
4. Сучасні механізми співпраці влади і бізнесу у фінансуванні програм і проектів використання природних ресурсів
5. Точки гальмування імплементації публічно-приватних форм господарювання європейського типу в Україні.
6. Форми публічно-приватного партнерства у використанні природних ресурсів в умовах децентралізації влади
7. Перспективи запровадження концесій та угод про розподіл продукції як механізмів публічно-приватного партнерства у нафтогазовій галузі України

 

 

Відповідальна установа - організатор:  Лабораторія інноваційних досліджень в економіці ІЕМ ІФНТУНГ.  Початок о 9.30 год

Українська