Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг в підприємництві»

News Cover Image: 
News category: 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 22 жовтня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.09.2018 р. № 1456- л «Про проведення акредитаційної експертизи розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг в підприємництві» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови КМУ «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Голова експертної комісії: завідувач кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В. Гетьмана» Федорченко Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії Науково-методичної комісії МОН Україні зі спеціальності 075 «Маркетинг»;

експерт: завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва  Хмельницького національного університету Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор.

Робота експертної комісії триватиме до 24 жовтня 2018 року включно.

За результатами роботи  комісією буде підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України висновок про можливість акредитації  цієї освітньо-професійної програми.

Українська

Коментарі

метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг в підприємництві» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.