Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування»

News Cover Image: 
News category: 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 23 жовтня 2018 року згідно наказу № 1580-л від 19.10.2018 р. розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії: Саленко Олександр Федорович - професор кафедри галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор;

експерт: Васильків Василь Васильович - професор кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, доцент.

Робота експертної комісії триватиме до 25 жовтня 2018 року включно.

Студенти групи ПМКм-17-1м складають комплексну контрольну роботу з дисциплін: «Системи автоматизованого проектування ТП», «Організація і планування виробництва», «Програмування обробки на верстатах з ЧПК» в рамках роботи експертної комісії. Студенти, які навчаються за програмою подвійних дипломів в Краківській гірничо-металургійній академій імені Станіслава Сташіца (AGH), складають комплексну контрольну роботу в центрі дистанційного навчання.

За результатами роботи  комісією буде підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України висновок про можливість акредитації  цієї освітньо-професійної програми.

 

Українська