Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання»

News Cover Image: 
News category: 

З 23 по 25 жовтня 2018 року  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1582-л від 19.10.2018 року працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем.

Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Експертна комісія у складі:

▪ голова комісії – Бурбело Михайло Йосипович (професор, докт. техн. наук, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту  Вінницького національного технічного університету);

▪ член комісії – Маліновський Антон Антонович (професор, докт. техн. наук, професор кафедри електроенергетики та систем управління Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

За результатами роботи комісією підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання».

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Українська