Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм»

News Cover Image: 
News category: 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 12 червня по 14 червня  2019 року працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (наказ 254-л від 29.05.2019р.)

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі голови комісії, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» Теребуха Андрія Андрійовича; експерта, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Явкіна В’ячеслава Григоровича .

Під час проведення експертизи комісія провела комплексні контрольні роботи з п’яти дисциплін, здійснила перевірку методичного та кадрового забезпечення змісту підготовки фахівців. 12 червня 2019 року відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 242 «Туризм».

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Висновки експертної комісії

Українська